SzukajRadcy.pl

Koronawirus a rozwód - czy warto złożyć pozew o rozwód w czasie pandemii?

Koronawirus a rozwód - czy warto złożyć pozew o rozwód w czasie pandemii?

Składać pozew o rozwód, czy nie składać? Składać pozew o alimenty, czy nie składać? Składać wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, czy nie składać? Z takimi pytaniami boryka się w chwili obecnej spora część osób. Większość się zastanawia jak wygląda obecnie praca sądu, czy odbywają się rozprawy, czy wnioski o zabezpieczenie są rozpoznawane, czy pełnomocnicy wyrażają chęć reprezentowania nowych klientów? Na wszystkie te pytania odpowiem w dzisiejszym wpisie.

 

Zaczynając od początku, czyli od pracy sądów chciałabym wyjaśnić, iż praca ta jest obecnie mocno ograniczona. Ustawodawca przewidział, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach pilnych, czyli np. sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką czy dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich. Ograniczeniom uległa również możliwość zapoznania się z aktami spraw oraz zawieszone zostały biegi terminów procesowych.

 

Powyższe nie pozostawia złudzeń, iż praca sądu uległa drastycznej zmianie, jednakże nie jest też tak, że sąd nic nie robi. Sądy w chwili obecnej poza sprawami pilnymi, o których mowa wyżej „nadrabiają zaległości”, czyli np. rozpoznają wnioski o zabezpieczenie (te mogą zostać rozpoznane na posiedzeniu niejawnym), zapoznają się z aktami tj. pismami procesowymi, wnioskami dowodowymi, które w ostatnim czasie wpłynęły, wyznaczają terminy na kilka miesięcy do przodu czy np. rozpoznają środki odwoławcze, które wpłynęły jeszcze przed pandemią koronawirusa. Prawda jest taka, iż prędzej czy później sądy wznowią pracę i wówczas jako pierwsze zostaną wyznaczone rozprawy tych spraw, które obecnie znajdują się w sądzie i te, które właśnie teraz do sądów wpływają. Pamiętać, należy, iż składając pozew czy to o rozwód czy to o ustalenie, obniżenie czy podwyższenie alimentów sprawie zostaje nadana sygnatura i z doświadczenia wiem, iż właśnie ta sygnatura ma znaczenie przy wyznaczaniu rozpraw. Zatem jeśli ktoś jest zdecydowany, aby definitywnie skierować sprawę do sądu nie musi z tym zwlekać.

 

Przechodząc zaś do kwestii pracy pełnomocników, chciałabym wskazać, iż również i my radcowie prawni pracujemy i wykonujemy swoje zadania z należytą starannością. Oczywiście dbając o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno Państwa jak i nasze w chwili obecnej osobiste konsultacje przez wielu pełnomocników zostały wstrzymane, jednakże jest możliwość konsultacji telefonicznych i mailowych. Również wszelkie dokumenty dot. rozpoczęcia pracy nad wszczęciem nowej sprawy mogą zostać wysłane drogą mailową, a ewentualne oryginały zostaną uzupełnione po ustaniu zagrożenia. W chwili obecnej nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby kancelarie mogły sporządzać pozwy, wnioski, pisma procesowe czy środki odwoławcze.

Autor porady:
Data utworzenia:
05.05.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.