SzukajRadcy.pl

Ustawa antyprzemocowa  w dobie pandemii koronowirusa.

Ustawa antyprzemocowa  w dobie pandemii koronowirusa.

Ustawa antyprzemocowa  w dobie pandemii koronowirusa.

Izolowanie sprawców przemocy domowej od ich ofiar.

 

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę antyprzemocową. Przedmiotowa ustawa daje możliwość  szybkiego i skutecznego działania  w przypadku stosowania przemocy domowej w rodzinie.

Często w domu rodzinnym rozgrywają się tragedie, których ofiarami są najczęściej dzieci i kobiety. Tragedie, których nie widzą sąsiedzi, znajomi czy rodzina. Ofiary tych tragedii często milczą, wręcz ukrywają swoje problemy rodzinne w czasie normalnych uwarunkowań społeczno – gospodarczych. Takie tragedie wychodzą dopiero na światło dzienne dopiero gdy, w przypadku dziecka w szkole lub w przypadku kobiety w pracy jest możliwość codziennego kontaktu z inną osobą. W sytuacji, gdy jest możliwość szczerej rozmowy z daleka od sprawcy przestępstwa.

Bezsprzecznie, zgodnie z informacjami medialnymi,  powyższy problem stał się naprawdę bardzo poważny  w dobie obowiązkowej  izolacji  w okresie pandemii  koronowirusa. Nastąpił znaczy wzrost przemocy domowej, w okresie kiedy rodziny pozostawały zamknięte w domu, zaś dzieci poniżej 18 lat nie mogły wychodzić na zewnątrz . Oczywiście w takiej sytuacji najbardziej cierpią dzieci i bezbronne kobiety, które nie są w stanie poradzić sobie ze sprawcą przemocy domowej.

Aktualnie w takich sytuacjach wezwanie Policji do domu nie dysponowała skutecznymi  środkami  prawnymi , aby przeciwdziałać przemocy i podjąć skuteczną szybką interwencję. Dotychczas dostępne środki prawne jak eksmisja z wspólnie zajmowanego lokalu byłego męża, czy partnera,  który stosował  przemoc w rodzinie  uzyskana  w wyroku Sądowym, trwały bardzo długo. Podobnie jak w takiej sytuacji,  możliwość zastosowania zakazu zbliżania się do ofiar przestępstw mogła być stosowana wyłącznie przez Sąd lub Prokuraturę. Co oczywiście nie było szybkim procesem.

Aktualnie w dobie pandemii Covid-19 zostały uchwalone w ekspresowym tempie  przepisy tzw. ustawy antyprzemocowej.  Przedmiotowe przepisy zostały uchwalone z uwagi na potrzebę specjalnych uwarunkowań społecznych związanych z izolacją rodziny. Należy wspomnieć, iż  przepisy te były bardzo długo oczekiwane. Myślę, iż w skuteczny sposób będą one przeciwdziałać przemocy w rodzinie.

Co tak naprawdę wprowadza ustawa antyprzemocowa?

Dzięki tym przepisom Policja i Żandarmeria Wojskowa będzie miała realną możliwość szybkiego i skutecznego działania z przemocą domową w rodzinie. Policja  będzie miała możliwość do zastosowania szybkiego postępowania w celu zobowiązania osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania,  domu oraz zakazu zbliżania się do ofiar przemocy.

Procedura stosowania nakazu opuszczenia lokalu lub zbliżania się do ofiar.

Policja  lub Żandarmeria Wojskowa będzie mogła wydać  natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu lub zbliżania się do ofiar. Tak wydany nakaz będzie obowiązywać 14 dni. Następnie Sąd będzie mógł przedłużyć ten okres .

W przypadku zastosowania przez  nakazu wobec sprawcy przemocy np. opuszczenia mieszkania Policja będzie miała możliwość stosowania środków przymusu. Nie będzie miało tu znaczenia czy osoba stosująca przemoc ma się gdzie wyprowadzić, czy nie. W przypadku jeśli sprawca nie będzie miał gdzie przebywać , wówczas Policja może wskazać schronisko dla bezdomnych. W przypadku gdy sprawca przemocy nie będzie stosować się do tego nakazu będzie można zastosować karę aresztu lub grzywny.

Doręczenia pismo procesowych w przypadku zastosowania nakazu opuszczenia lokalu lub zakazu zbliżania się do ofiary.

Pisma w tych sprawach będą doręczone za pośrednictwem Policji, oraz poczty. Oczywiście osoby pokrzywdzone będą zwolnione z wszelkich kosztów sądowych.

Kogo ustawa antyprzemocowa będzie chronić?

Jak zostało powyżej wspomniane ustawa antyprzemocowa będzie chronić ofiary przemocy w rodzinie. Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety i dzieci. Coraz części zdarza się jednak, iż ofiarami przemocy w rodzinie są również mężczyźni, oraz osoby starsze, czy niepełnosprawne. Przedmiotowa ustawa ma za zadanie również chronić te osoby, które są nieporadne życiowo.

Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie w terminie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Ustawa antyprzemocowa i jej nadużywanie.

Przedmiotowe przepisy, są kamieniem milowym związanym z ochroną ofiar przemocy domowej. Powstaje jednak pytanie, czy nie będzie nadużywana tam , gdzie tak naprawdę tej przemocy nie ma, to jest wtedy, gdy partner chce pozbyć się niewygodnego współlokatora. Mam nadzieję , iż Policja będzie stosować przedmiotowy środek z rozwagą, tak aby nie stać się narzędziem tak naprawdę w rozgrywkach partnerskich nie związanych z przemocą domową, a jedynie związanych z chęcią pozbycia się niewygodnego męża lub partnera z wspólnie zajmowanego lokalu. Ewentualnie w prowadzonych sprawach o rozwód z winy, lub uzyskania opieki nad dzieckiem. Ocena całej sytuacji i podjęcie stosownych kroków, będzie należała do Policji. Jednak czy ktoś zastanowił się nad faktycznym przygotowaniem Policji do stosowania tego  środka. Moim zdaniem,  aktualnie jest czas, aby wyspecjalizowani psycholodzy, pedagodzy czy prawnicy przeszkolili policjantów, w kierunku rozpoznania sytuacji domowej, czy faktycznie mają do czynienia z przemocą domowa, czy sztucznie wywołaną sytuacją w celu pozbycia się niewygodnego lokatora.

Autor porady:
Data utworzenia:
12.05.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.