SzukajRadcy.pl

Sport w czasie epidemii - obowiązki sanitarne.

Sport w czasie epidemii - obowiązki sanitarne.

Na wstępie pragnę wskazać, że o przesłankach i warunkach korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych można przeczytać w mojej publikacji znajdującej się tutaj https://szukajradcy.pl/news/216/ bądź na stronie https://www.kancelariaklus.pl/publikacje.html

 

Zasady i warunki sanitarne, które powinny obowiązywać na terenie służących do uprawiania sportu lub rekreacji w czasie epidemii koronawirusa, w związku ze zniesieniem obostrzeń w uprawianiu niektórych dyscyplin sportu, wynikają z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Z przepisu tego wynika, że podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu jest zobowiązany do:

 

a) weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu,

b) wyłączenia osobom korzystającym z obiektu, możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą). Powyższe nie dotyczy obiektów, o których mowa w § 8 ust.1 pkt 2 lit. a) i b) tiret piąty i szósty w/w Rozporządzenia, tj. przeznaczonych do przygotowań kadry do igrzysk olimpijskich, jak i obiektów, na których realizowane są wydarzenia przygotowywane przez polski związek sportowy lub ligę zawodową,

c) zapewnienia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnienia 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi lub w inny sposób ograniczania kontaktu pomiędzy grupami korzystającymi.

 

Z kolei osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając dany obiekt.

 

Jednocześnie należy zauważyć, że sędzia, trener oraz osoby uprawiające sport na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych, dopuszczonych do użytku w dobie epidemii, nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub innych środków ochronnych przed zakażeniem.

Autor porady:
Data utworzenia:
18.05.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.