SzukajRadcy.pl

Zamówienia bagatelne

Zamówienia bagatelne

Nowe Prawo zamówień publicznych: Czy do szacowania zamówień bagatelnych należy stosować art. 30 n.p.z.p., który stosuje sie do zamówień o wartości 130 000 zł oraz większej?

 

Nie, ponieważ art. 2 ust. 2 n.p.z.p., który zawiera definicję zamówień bagatelnych, mówi o wartości bez podatku VAT mniejszej, niż 130 000 zł, ale dotyczącej jednorazowego zakupu.
W związku z tym np.: jeśli zamawiający planuje zakupić 3 aparaty usg o jednostkowej  wartości netto 70 000 zł, ale każdy aparat ma być zakupiony w innym miesiącu danego roku budżtowego, to wówczas nie ma obowiązku sumowania wartości tych 3 aparatów i przy zakupie każdego aparatu można zastosować przepisy dotyczące zamówień bagatelnych.
 
                                                                                                                 r. pr. Marzena Woźniak

 

Nowe Prawo zamówień publicznych: Które przepisy ustawy należy stosować do zamówień bagatelnych?

 
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej n.p.z.p.) do zamówień bagatelnych (zamówienia klasyczne od 50 000 zł, ale poniżej 130 000 zł) należy stosować:
1)    art. 82 n.p.z.p., który mówi o tym, że również zamówienia bagatelne trzeba będzie wykazywać w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach (sformułowanie przepisu „zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza, niż 130 000 zł wskazuje na to, że w rocznym sprawozdaniu trzeba będzie wykazywać nawet zamówienia poniżej 50 000 zł);
2)    art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1-3 oraz art. 272 n.p.z.p, które wprowadzają obowiązek publikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych oraz obowiązek publikacji zmiany tych ogłoszeń w tym Biuletynie. Zakres informacji jakie będzie trzeba podawać w tym ogłoszeniu poznamy, gdy zostanie wydane rozporządzenie wprowadzające również wzór takiego ogłoszenia.
 
Warto zwrócić uwagę na art. 268 ust. 3 n.p.z.p, który stanowi, że w uzasadnionym przypadku Zamawiający może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wówczas będzie dopuszczalne ograniczenie kręgu wykonawców np. do trzech potencjalnych zaproszonych do składania ofert.
W mojej ocenie uzasadnionym przypadkiem będzie np. pilna potrzeba wynikająca z przyczyny nie leżącej po stronie Zamawiającego lub brak ofert w poprzednim postępowaniu mimo publikacji ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP.
 
                                                                                                                   r. pr. Marzena Woźniak
 
 

 

Autor porady:
Data utworzenia:
01.09.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.