SzukajRadcy.pl

Zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka

Planujemy urlop. Znaleźliśmy fajne miejsce. Rezerwujemy termin i wpłacamy pewną kwotę, żeby potwierdzić rezerwacje Po jakimś czasie okazuje się, że nie możemy jechać lub znaleźliśmy inne miejsce. Niestety nie dostajemy zwrotu pieniędzy. Zaglądamy do warunków rezerwacji i okazuje się, że zapłaciliśmy zadatek, a nie zaliczkę.

 

Zadatek i zaliczka są podobne. Wymagane są w sytuacji, gdy skorzystanie z usługi, czy wydanie produktu odbędzie się za jakiś czas. Gwarantuje wpłacającemu (rezerwującemu usługę, kupującemu), że dojdzie do realizacji usługi, a wykonawcy usługi (hotelowi, sprzedawcy), że dostanie zapłatę. Podobieństwa :

  1. zazwyczaj wpłacamy w pieniądzu gotówkowym lub bezgotówkowym,
  2. wpłacamy przy zawieraniu umowy,
  3. stanowią cześć kwoty do zapłaty.

 

Różnią się przy odstąpieniu umowy. Zaliczka zwracana jest zawsze kupującemu, niezależnie od tego kto i dlaczego odstępuje. Z zadatkiem jest inaczej. Jej zwrot uzależniony jest od tego kto i dlaczego odstępuje od umowy.

 

Zadatek może być zatrzymany przez sprzedającego, jeśli od umowy odstępuje klient, np. rezerwujący nocleg. Natomiast, gdy od umowy odstępuje wykonawca usługi, np. hotel odwoła rezerwację, to zadatek jest zwracany klientowi w podwójnej wysokości.

 

Jeśli niewykonanie usługi nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, np. braku możliwości skorzystania z noclegu w związku z wprowadzonymi obostrzeniami, albo za które obie strony ponoszą odpowiedzialność, wtedy zadatek zostanie zwrócony klientowi.

 

Dlatego zwracajmy uwagę co płacimy przy zawieraniu umowy, jak planujemy urlop, czy kupujemy nieruchomość i w innych sytuacjach, kiedy wymagana jest wpłata części kwoty wynikającej z umowy, zanim dojdzie do jej realizacji.

 

Podsumowanie

  1. Zadatek i zaliczka wpłacane są przy zawieraniu umowy.
  2. Zadatek i zaliczka nie może być równa 100 % wartości przedmiotu umowy. Najczęściej wynosi około 10-20 % całej wartości umowy, która ma zostać wykonana.
  3. Zaliczka podlega zwrotowi, gdy umowa nie dojdzie do skutku, niezależnie od tego, która ze stron zawiniła.
  4. Zadatek podlega zwrotowi w określonych przypadkach.
Autor porady:
Data utworzenia:
24.05.2021
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.