SzukajRadcy.pl

Mediacja online

Mediacja online

Dwa lata temu napisałam artykuł o mediacji online. W tamtym okresie mediatorzy do kontaktu ze stronami korzystali przede wszystkim z telefonu i e-maila. Z wideokonferencji rzadko. Obecnie, kiedy organizuję spotkanie mediacyjne standardowe pytanie stron to, czy „mediacja odbędzie się online?”. Ostatni rok uzmysłowił nam, że spotkania online nie są złe i mogą usprawnić kontakt oraz zaoszczędzić czas i pieniądze. Strony doceniły możliwość rozwiązywania sporu przy udziale narzędzi internetowych. To duże ułatwienie dla stron, ale też mediatora.

 

Mediacja online różni się od mediacji standardowej sposobem komunikacji i jej kosztami, ale opiera się na tych samych zasadach :

1.      dobrowolności,

2.      poufności,

3.      akceptowalności porozumienia przez strony mediacji,

4.      bezstronności i neutralności mediatora.

 

Może być przeprowadzona online samodzielnie lub może stanowić uzupełnienie mediacji standardowej. Wcześniej była brana pod uwagę przede wszystkim, jak strony dzieliła duża odległość. Od roku praktycznie w każdej mediacji strony chcą spotkań online, za pośrednictwem komunikatora internetowego. Zapewnia to bezpośredni kontakt. Stanowi też duże ułatwienie w organizowaniu spotkań i upraszcza znacznie kontakt. Łatwiej i szybciej można ustalić termin spotkania pasujący stronom i mediatorowi, doprecyzować warunki ugody, a także przesłać potrzebne dokumenty do zawarcia porozumienia. Pozwala to zaoszczędzić czas na dojazd na posiedzenie mediacyjne. Strony biorą też udział w posiedzeniu mediacyjnym wtedy, gdy mają na to czas i w miejscu przez siebie wybranym. Wystarczy jedynie dostęp do Internetu i zapewnienie pomieszczenia, w którym będzie możliwe zachowanie zasady poufności.

 

Skorzystanie z tej formy kontaktu powoduje, że strony ponoszą mniejsze koszty niż przy mediacji standardowej. Nie muszą ponosić kosztów podróży, odwołanych spotkań biznesowych, czy wynajmu pomieszczeń na mediację. Zapewnia też stronom szybsze rozwiązanie sporu niż mediacja standardowa i zmniejsza koszty związane z dochodzeniem roszczenia. Ponadto strony nie muszą ograniczać się z wyborem mediatora do miejscowości, w której ma być prowadzona mediacja.

 

Mediacja online jest zatem wygodną i bardzo efektywną formą przeprowadzeniem postępowania mediacyjnego. Warto mediację online wziąć pod uwagę nie tylko w sytuacji, gdy strony dzieli duża odległość, ale wtedy, gdy chcemy szybko i polubownie rozwiązać istniejący spór, bez konieczności kierowania sprawy do sądu i  ponoszenia związanych z tym kosztów.

Autor porady:
Data utworzenia:
01.06.2021
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.