SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Czas pracy osób niepełnosprawnych, a godziny nadliczbowe.

Czas pracy osób niepełnosprawnych, a godziny nadliczbowe.

Czas pracy osób niepełnosprawnych

 

Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573) czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

 

Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

 

Trzeba przy tym wspomnieć, że powyższe normy czasu pracy są normami sztywnymi, nie mają tu zastosowania okresy rozliczeniowe.

 

Wyłączenia

 

Jednakże wedle art. 16 ust. 1 ww. ustawy o rehabilitacji, przepisów art. 15 nie stosuje się:

1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

 

Przyjmuje się, że pierwsza wskazana sytuacja z mocy ustawy dotyczy osób zatrudnionych w dozorze o ochronie mienia, w tym zakresie zatem stosujemy normy kodeksowe.

Natomiast drugi przypadek, jest zależny od woli naszego pracownika (wniosku) oraz zakresu zgody lekarza (zwykle lekarza medycyny pracy przeprowadzającego badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne).

 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w zależności od sposobu sformułowania wniosku do lekarza i zakresu jego zgody, mogą zaistnieć następujące sytuacje:

 

  1. gdy lekarz wyrazi zgodę na niestosowanie norm art. 15 ustawy o rehabilitacji w całości - godziną nadliczbową będzie dziewiąta godzina, mamy możliwość pracy także w porze nocnej.

Oczywiści lekarz może także wskazać ograniczenia dotyczące pracownika - np. zakaz pracy w porze nocnej.

 

  1. gdy lekarz wyrazi zgodę tylko na pracę w godzinach nadliczbowych - godziną nadliczbową będzie ósma godzina.

 

A zatem zwróćmy uwagę na sposób formułowania wniosku do lekarza oraz zakres jego zgody.

 

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

Autor porady:
Data utworzenia:
25.05.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.