SzukajRadcy.pl

Sala rozpraw - gdzie usiąść.

Sala rozpraw - gdzie usiąść.

Jednym z częstszych pytań jakie pojawiają się na korytarzu sądowym jest: gdzie kto ma usiąść?

 

W zależności od tego w jakim charakterze mamy występować przed sądem (strona, świadek, biegły), zajmujemy różne miejsce na sali rozpraw. Wszystkie sale sądowe wyglądają tak samo. Mogą się jedynie różnić wielkością, ale to nie ma wpływu na to, gdzie kto jakie zajmuje miejsce.

 

Przed pierwszą rozprawą opowiadam moim klientom, jakie mają zająć miejsce w sądzie, jak należy zachować się podczas rozprawy oraz co po kolei będzie się działo. Takie wyjaśnienia choć częściowo pozwalają zmniejszyć stres związany ze stawieniem się w sądzie.

 

Jeśli nie mamy pełnomocnika to pomocne może być zdjęcie na drzwiach sali rozpraw, które wskazuje jej rozkład. Jeśli nie ma takiego zdjęcia to sąd może nam wskazać właściwe miejsce. Jeśli jednak chcielibyśmy wiedzieć wcześniej, jakie zająć miejsce na rozprawie pomocne może być zdjęcie załączone do mojego artykułu i poniższe wyjaśnienie, kto jest kim na sali rozpraw i jakie miejsce musi zająć.

 

Sędzia - siedzi za stołem sędziowskim (najdłuższy stół na sali). Z boku stołu sędziowskiego, z lewej strony sędziego, siedzi protokolant, który będzie zapisywał to co dzieje się podczas rozprawy. Protokolant też wywołuje sprawę i prosi świadków na salę.

 

Powód – osoba, od której pisma zaczął się proces. Zajmuje miejsce przed stołem sędziowskim, po prawej stronie sędziego (patrząc od strony sądu). Jeśli powód ma pełnomocnika to siedzi on obok niego, pierwszy od strony sądu.

 

Pozwany – osoba przeciwko której został wszczęty proces. Siedzi przed stołem sędziowskim, po lewej stronie sędziego (patrząc od strony sądu). Jeśli ma pełnomocnika to siedzi on obok niego, pierwszy od strony sądu.

 

Świadek – osoba, która została wezwana na rozprawę, bo wie coś na jej temat. Po pierwszym wezwaniu na rozprawę świadek siada na miejscu publiczności. Po sprawdzeniu obecności przez sąd wychodzi na korytarz, przed salę rozpraw. Jeśli zostanie ponownie wezwany celem przesłuchania staje pośrodku, naprzeciwko sądu, tam gdzie ustawiona jest barierka.

 

Biegły – specjalista, ekspert w jakiejś dziedzinie. Powoływany jest  w postępowaniu sądowym, żeby przedstawić fachową opinię. Staje w tym samym miejscu co świadek - za barierką, pośrodku  sali, naprzeciwko sądu.

 

Publiczność – osoby niezwiązane ze sprawą zajmują miejsce przeznaczone dla publiczności, czyli zazwyczaj ławki z tyłu sali.

 

Jeśli zapomnimy, gdzie usiąść podczas rozprawy, to nic się takiego nie stanie. Na sali rozpraw pomoże odnaleźć się Twój pełnomocnik lub sąd.

Autor porady:
Data utworzenia:
13.09.2021
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.