SzukajRadcy.pl

Krajowy Rejestr Zadłużonych już od 1 grudnia 2021r.

Krajowy Rejestr Zadłużonych już od 1 grudnia 2021r.

Ustawa z dnia z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wprowadza Krajowy Rejestr Zadłużonych (zwany dalej: „Rejestrem”)  jako jeden rejestr, w którym będą ujawniane dane dotyczące osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz osób, wobec których była prowadzona egzekucja, która została umorzona z powodu bezskuteczności.  

Zgodnie z art. 4 ustawy rejestr jest rejestrem jawnym,  każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet.

 

***Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021r.


*Rejestr prowadzony będzie przez Ministra ****Sprawiedliwości a uzyskanie informacji z rejestru będzie bezpłatne.


 

Wprowadzenie Rejestru spowoduje likwidację Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

 

Wprowadzenie Rejestru to duża zmiana w pracy doradców restrukturyzacyjnych, którzy od dnia wejścia w życie ustawy będą zobowiązani do prowadzenia postępowań w systemie teleinformatycznym. Wprowadzenie rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w Rejestrze ma na celu usprawnienie procedury upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej m.in. przez zasadę składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym, dostęp do akt poprzez system teleinformatyczny i rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w Rejestrze.

Rejestr zawierał będzie również m.in. dane osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Ważne: Rejestr zawierał będzie jedynie te postępowania, które zostaną wszczęte po wejściu w życie ustawy wprowadzającej Rejestr.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości za pośrednictwem Rejestru

 

Od dnia funkcjonowania Rejestru duża zmiana nastąpi również dla osób fizycznych, które będą chciały po tej dacie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – będzie to możliwe jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Autor porady:
Data utworzenia:
13.10.2021
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.