Koniec problemu ze stawką podatku VAT w zamówieniach publicznych?

Koniec problemu ze stawką podatku VAT  w zamówieniach publicznych?

Zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT w ofercie składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wielu branżach stanowi istotny problem dla wykonawców. Szczególnie mocno problemy te pojawiają się w szeroko pojętej branży budowlanej, a także w branży medycznej. Bo jak zakwalifikować budowę np. internatu czy więzienia? Jako lokale mieszkalne? Co prawda „pensjonariusze” często spędzają tam wiele czasu, jednak nadal trudno nazwać te miejsca ich pobytu mieszkaniem. Podobnie ze sprzętem medycznym, czy kupiony w zwykłym sklepie z elektroniką zapasowy dysk twardy do kardiomonitora jest wyrobem medycznym z 8% VAT, czy zwykłym dyskiem ze stawką 23%? Nad obydwoma pytaniami wielokrotnie pochylały się składy Krajowej Izby Odwoławczej czy sądów administracyjnych.

Zastosowanie stawki podatku VAT niezgodnej z przepisami ma kluczowe znaczenie
w zamówieniach publicznych. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej jest błędem w obliczeniu ceny i zmusza zamawiającego do odrzucenia tak opodatkowanej oferty.
Rozwiązaniem dla wykonawców może okazać się wiążąca informacja stawkowa (WIS) wprowadzona do ustawy o VAT ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751).

WIS to decyzja, która ma ułatwić stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT. Będzie wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Organ podatkowy będzie związany wydaną informacją w stosunku do podatnika, który wystąpił o jej wydanie, ale z ochrony będą mogli skorzystać też inni podatnicy. W zakresie objętym WIS, nie będzie można wystąpić o indywidualną interpretację podatkową.

WIS będzie dotyczyć stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2020 r., jednak z wnioskiem o wydanie WIS można wystąpić z wyprzedzeniem, bo już począwszy od 1 listopada 2019 r.
Udzielona WIS będzie zawierać:

  • opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie,
  • ich zidentyfikowanie wg odpowiedniej klasyfikacji,
  • właściwą stawkę podatku VAT.

Wprowadzone rozwiązanie oceniamy jako niezwykle korzystne tak dla wykonawców, jak i dla zamawiających. Wykonawców będzie chroniło przed odrzuceniem oferty jako konsekwencją zastosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT, a zamawiającym wreszcie ułatwi ocenę ofert w tym zakresie. Obu stronom pozwoli uwolnić się od wieloletniego chaosu dot. stawek VAT w zamówieniach publicznych.

Autor porady:
Data utworzenia:
18.11.2019
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.