SzukajRadcy.pl

Czy musisz zmienić nazwisko po rozwodzie?

Czy musisz zmienić nazwisko po rozwodzie?

Jeśli myślisz o rozwiązaniu swojego małżeństwa, to z pewnością trapi Cię zmiana nazwiska po rozwodzie. Przygotowałam dla Ciebie kilka zdań na ten temat.

 

Oto one:

Jeśli zawierając małżeństwo przyjąłeś bądź przyjęłaś nazwisko drugiego małżonka to po rozwodzie możesz powrócić do nazwiska, które było przez Ciebie noszone przed ślubem.

 

Możesz – nie musisz! 
Jest to Twoja dobrowolna decyzja, na którą wpływu nie ma nikt- prócz Ciebie. Nie ma tu nic do powiedzenia też Twój były już małżonek. Jeśli nie po myśli mu fakt, iż nosić będziesz jego nazwisko mimo rozwodu- no cóż … to jego problem. 

Sąd także nie orzeka o nazwisku w wyroku rozwodowym.

 

Termin
Na powrót do poprzedniego nazwiska masz 3 miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. 

Termin ten jest rozsądny – czyli taki … w sam raz na to, byś ocenił i zdecydował czy zmiany nazwiska chcesz dokonać.

Po upływie owych 3 miesięcy uprawnienie do powrotu do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa wygasa. Termin ten nie może zostać ani skrócony, ani przedłużony – nawet jeśli w ciągu owych 3 miesięcy oświadczenia złożyć nie możesz.

Nie oznacza to, że nazwiska nie będziesz mógł zmienić. To będzie możliwe – ale już w zupełnie innym trybie – administracyjnym (zgodnie z ustawą o zmianie imienia i nazwiska).

 

WAŻNE!

  • Możliwość zmiany nazwiska w opisywany przeze mnie sposób dotyczy tylko małżonka – nie ma zastosowania do dzieci. One pozostają przy swoim dotychczasowym nazwisku.

  • Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dotyczy ostatniego nazwiska noszonego przez Ciebie przed ślubem – nie jest dopuszczalny powrót do nazwiska noszonego jeszcze wcześniej.--- Nazwisko noszone przed zawarciem małżeństwa nie jest tożsame z Twoim nazwiskiem rodowym.

 

Oświadczenie
Oświadczenie możesz złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC, a jeśli przebywasz za granicą – w polskim konsulacie- przed konsulem.

 

Opłata
Z powrotem do nazwiska noszonego przed ślubem wiąże się opłata:

– skarbowa – w wysokości 11 zł – jeśli sprawa załatwiana jest przed kierownikiem USC;

– konsularna – w wysokości 50 EUR – jeśli sprawę załatwiasz przed konsulem.

 

Po przyjęciu oświadczenia kierownik USC albo konsul przygotuje protokół. Na jego podstawie naniesiona zostanie na Twoim akcie małżeństwa odpowiednia wzmianka o nazwisku.

 

Od momentu wpisu (wzmianki) w akcie małżeństwa, możesz już używać poprzedniego nazwiska.

 

Autor porady:
Data utworzenia:
19.11.2019
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.