SzukajRadcy.pl

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, czyli e – sąd

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, czyli e – sąd

1 stycznia 2020 roku minie dokładnie dziesięć lat od wprowadzenia do kodeksu postępowania cywilnego przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym. W tym czasie dokonano szeregu ich nowelizacji, wprowadzając m.in. tzw „EPU 2”, ale idea i mechanizm działania narzędzia pozostał ten sam. Warto wiedzieć, że EPU daje szansę szybkiego wyegzekwowania długu od nieuczciwego kontrahenta, ale równocześnie rodzi pewne zagrożenia, jeżeli nasza wiedza i doświadczenia związane z sądem i obowiązującymi go procedurami nie są wystarczające.
Pierwszym elektronicznym sądem w Polsce został Sąd Rejonowy dla Lublina – Zachód w Lublinie, który bazuje na swojej obecnej infrastrukturze oraz siatce referendarzy sądowych rozsianych po całym kraju. System teleinformatyczny e-sądu działa pod adresem: www.e-sad.gov.pl. Jest to internetowa platforma, która umożliwia komunikowanie się stron procesu z e-sądem.

 

Różnica między tradycyjnym „papierowym” postępowaniem a elektronicznym postępowaniem upominawczym (dalej „EPU”) polega w głównej mierze na tym, że w przypadku tego drugiego Sąd bazuje na oświadczeniach złożonych przez strony procesu. Składając pozew powód nie musi dołączać dowodów potwierdzających istnienie stosunku prawnego między stronami ani wysokość dochodzenia roszczenia (tj. faktur czy rachunków). Dla wierzycieli jest to bardzo dogodne rozwiązanie, ponieważ umożliwia złożenie pozwu np. przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi w prosty i szybki sposób. Aplikacja umieszczona na stronie e-sądu jest intuicyjna w obsłudze, zrozumiale prowadzi przez poszczególne kroki (definiowanie stron procesu, dowodów, a następnie dochodzonego roszczenia). Należy jednak pamiętać, że wniesienie pozwu to dopiero początek drogi prowadzącej ostatecznie do wygranej sądowej.
 
Po złożeniu pozwu w e-sądzie procedura wygląda analogicznie jak w wypadku tradycyjnego postępowania, tj. sąd wydaje nakaz zapłaty (powód jest o tym informowany za pośrednictwem strony internetowej), który następnie przesyła w formie papierowej wraz z pozwem do pozwanego. W przypadku skutecznego doręczenia nakazu oraz braku sprzeciwu ze strony pozwanego, sąd nadaje klauzulę wykonalności i sprawa (również za pomocą strony internetowej) trafia bezpośrednio do komornika, który jeszcze tego samego dnia może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Jeśli pozwany chce złożyć sprzeciw, może tego dokonać zarówno za pomocą strony internetowej, jak i przez wysłanie sprzeciwu w formie papierowej na adres sądu. Wtedy dochodzi do przeniesienia sprawy do postępowania zwykłego, tj. sprawa trafia do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę pozwanego. Na tym etapie, po otrzymaniu wezwania z sądu, powód musi przesłać do sądu pozew w formie papierowej. Jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone i nie będzie mógł skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Należy pamiętać o tym, że do wniesienia pozwu niezbędne jest posiadanie konta w e-sądzie.
 

Niezmiernie istotne jest podjęcie odpowiednich kroków prawnych w terminie zakreślonym przez sąd. W przypadku odebrania nakazu zapłaty pozwany ma czternaście dni na złożenie sprzeciwu. Termin liczy się od dnia, w którym odebraliśmy przesyłkę z sądu. Brak odpowiedniej reakcji w terminie może doprowadzić do przegrania sprawy sądowej i wiąże się z dodatkowymi kosztami (opłaty sądowe, komornik). Również w wypadku, kiedy o postępowaniu sądowym dowiadujemy się od komornika, który np. zajął nasz rachunek bankowy, możemy podjąć odpowiednie czynności prawne, które doprowadzą do uchylenia zajęcia komorniczego, a następnie wniesienia sprzeciwu od nakazu. 

E-sąd daje nam możliwość łatwiejszego i szybszego dochodzenia naszych praw, ale także rodzi pewne zagrożenia, jeżeli nasza wiedza i doświadczenia związane z sądem i obowiązującymi go procedurami nie są wystarczające. Niezależnie od tego czy jesteśmy wierzycielem i chcemy dochodzić zwrotu należnych nam środków, czy dłużnikiem, który dostał nakaz zapłaty albo wezwanie do zapłaty, w celu zapewnienia sobie kompleksowej i skutecznej pomocy, należy skontaktować się z profesjonalistami, którzy zajmują się takimi sprawami na co dzień.

 

Nasza Kancelaria oferuje Państwu pełen zakres usług prawnych i windykacyjnych, niezależnie od tego, czy są Państwo wierzycielem czy dłużnikiem. Jeżeli otrzymali Państwo nakaz zapłaty i nie wiedzą Państwo, co z nim zrobić albo też kontrahent nie chce zapłacić za Wasze usługi, pomożemy Państwu w dochodzeniu Waszych praw.

Autor porady:
Data utworzenia:
01.12.2019
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.