SzukajRadcy.pl

Spory umowy kredytowe walutowe

Spory umowy kredytowe walutowe

Podstawowe kwestie w sprawach frankowych, czyli jak zacząć.

Fot. Pula, Chorwacja, świątynia Oktawiana Augusta

  1. Spłacone umowy Frankowiczów

Wielu kredytobiorców tzw.Frankowiczów,zastawiania się, czy jak spłacili już swój kredyt frankowy (czy też w euro), to czy mogę wystąpić o zwrot nienależnie pobranych należności od banku. Odpowiedź jest twierdząca. Każdy **kredyt walutowy na cele związane z potrzebami konsumenta, nawet ten już spłacony może być poddany ocenie sądowej pod kątem abuzywności, czyli zgodności postanowień umowy z prawem. Jeśli taka ocena wypadnie niekorzystnie dla banku, będzie on zobowiązany do zwrotu wszystkich świadczeń kredytobiorcy.

2. Czego możemy domagać się od banku?

Najczęściej świadczeniami podlegającymi zwrotowi z umów kredytowych uznanych za nieważne należą:

-raty kapitałowe,

-odsetkowe,

-koszty prowizji za udzielenie kredytu, aneksy,

– składki na ubezpieczenia.

Powyższe stanowi tzw. świadczenie należne i zgodnie z treścią art.410§1wzwiązkuzart.405kckredytobiorcyprzysługujzwrottychświadczeń.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 lutego 2021 roku, III CZP 11/20.

Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.”

3. Czego może domagać się od nas bank?

W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu frankowego, kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu jedynie kwoty jaką otrzymała od banku. Z naszych wyliczeń dokonanych na podstawie analizy setek umów wynika, że różniąca nadpłaty w takich umowach już spłaconych sięga nawet 30% wartości kapitału. Warto zatem sięgnąć do szuflady i odgrzebać starą spłaconą umowę frankową, bo może okazać się, że leżą tam dość spore pieniądze. Pomagając Frankowiczom niejednokrotnie okazywało się, że suma nienależna bankowi stanowiła wartość dobrego auta, a nawet małego mieszkania! Warto się pospieszyć, gdyż jak każde roszczenie, również i te ze spłaconego kiedyś kredytu (pożyczki) ulega przedawnieniu

  1. Jak możemy Ci pomóc?**

Zachęcamy zatem do bezpłatnej analizy umowy. Analiza umów w naszej kancelarii zawsze jest bezpłatna.

Autor porady:
Data utworzenia:
11.05.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.