SzukajRadcy.pl

Prawo do obrońcy.

Prawo do obrońcy.

Artykuł 301 k.p.k. gwarantuje obrońcy udział w każdym przesłuchaniu podejrzanego – czyli również w pierwszym, które w śledztwie rozpoczyna się po ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutu (art. 313 § 1 k.p.k.), a w dochodzeniu – po powiadomieniu o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania (art. 325g § 2 k.p.k.). Dotyczy to również udziału obrońcy w przesłuchaniu w wypadkach niecierpiących zwłoki, o których mowa w art. 308 k.p.k..

Autor porady:
Data utworzenia:
20.06.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.