SzukajRadcy.pl

Świadczenie pielęgnacyjne a separacja

Świadczenie pielęgnacyjne a separacja

„Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności” – art. 17 ust. 5 punkt 2 lit. a) ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Powyższy przepis powoływany jest przez organy administracyjne w decyzjach o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, wobec osób które zrezygnowały z pracy zawodowej celem sprawowania opieki nad rodzicem pozostającym w separacji.

W sytuacji jednak gdy przyczyną orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia, to podobnie jak w przypadku zniesienia małżeństwa przez rozwód, nie sposób przyjmować, że drugi małżonek będzie wyrażać gotowość podejmowania opiekuńczych, w tym zwłaszcza gotowość rezygnacji z zatrudnienia. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 13 października 2022 roku (sygn. akt II SA/Łd 479/22) separacja znosi przypisywane małżeństwu gwarancje wykazywania przez małżonków wzajemnej troski o siebie.

W powyższej sytuacji separacja małżonków nie powinna stanowić przeszkody w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego przez osobę, która rezygnuje z zatrudnienia celem sprawowania opieki na niepełnosprawnym rodzicem.

W przypadku otrzymania decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na separację małżonków, warto zatem rozważyć odwołanie od decyzji organu do samorządowego kolegium odwoławczego, a w razie potrzeby także złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku wynosi 2.458 zł miesięcznie.

Autor porady:
Data utworzenia:
17.03.2023
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.