SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Czy płacisz zawyżoną opłatę roczną za użytkowanie wieczyste?

Czy płacisz zawyżoną opłatę roczną za użytkowanie wieczyste?

Podstawowa wysokość stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – 3%

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zgodnie ze swoją nazwą jest corocznie uiszczana przez użytkowników wieczystych na rzecz właścicieli nieruchomości – jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Najczęściej stosowana wysokość stawki opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości i wedle takiej też stawki uiszcza opłaty roczne zdecydowana większość użytkowników wieczystych.

Zawyżanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Doświadczenia Kancelarii pokazują jednak, iż w przypadku części nieruchomości, od wielu lat ma miejsce wieloletnie, niezgodne z prawem pobierania opłat w zawyżonej, tj. niezgodnej z ustawą wysokości. Prawo przewiduje bowiem szereg sytuacji, w których opłata za użytkowanie wieczyste może być ustalana w wysokości niższej niż 3%. Pośród nieruchomości, w stosunku do których można uiszczać opłaty w niższej stawce niż 3%, wymienić należy m.in.:

 1. nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
 2. nieruchomości przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej,
 3. nieruchomości pod budowę obiektów sakralnych,
 4. nieruchomości na działalność charytatywną
 5. nieruchomości na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową,
 6. nieruchomości rolne,
 7. nieruchomości na których położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
 8. nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe,
 9. nieruchomości na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych,
 10. nieruchomości przeznaczone na działalność sportową lub turystyczną.

Pomimo iż w przypadku wyżej wymienionych nieruchomości zachodzą podstawy uzasadniające naliczanie niższej wysokości opłaty rocznej, w praktyce nieraz zdarza się iż właściciele nieruchomości od lat bezprawnie naliczają użytkownikom wieczystym opłatę roczną wedle stawki wynoszącej 3%.

Można wnioskować o obniżenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

W tego rodzaju sytuacjach użytkownicy wieczyści ww. rodzajów nieruchomości, w szczególności budynków mieszkaniowych, garaży, obiektów sportowych, hoteli czy kempingów, nie powinni pozostawać bierni. Dokładne zbadanie dokumentów stanowiących podstawę powstania prawa użytkowania wieczystego oraz złożenie odpowiednich wniosków może bowiem pozwolić na ustalenie, iż opłata roczna będzie naliczana w niższej stawce niż 3%, co może przynieść użytkownikom wieczystym realne coroczne oszczędności.

Autor porady:
Data utworzenia:
29.05.2023

  Wyślij wiadomość

  Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

  Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.