SzukajRadcy.pl

Czy można uniknąć nauczania zdalnego?

Czy można uniknąć nauczania zdalnego?

Wielu uczniów i rodziców zastanawia się, czy w razie kolejnych fali epidemii mogą po raz kolejny zostać skazani na naukę zdalną. Doświadczenia wcześniejszych lat pokazują, iż brak kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami, jak również wielogodzinne przywiązanie uczniów do komputerów nie wpływa pozytywnie na uczniów oraz ich postępy w nauce.

Nauczanie domowe

Z uwagi na powyższe wielu rodziców rozważa przejście na nauczanie domowe, które pozwala uwolnić dzieci od przywiązania do ekranów komputerów. W przypadku nauczania domowego cały ciężar odpowiedzialności za naukę dziecka spoczywa jednak na rodzicach, którzy muszą odnaleźć się w podwójnej roli – bycia jednocześnie rodzicem oraz nauczycielem. Ponadto podjęcie decyzji o nauczaniu domowym, może być trudne dla tych rodziców, którzy w razie realizacji przez szkoły nauczania stacjonarnego, chcieli aby ich dzieci chodził do szkoły wraz z kolegami i koleżankami.

W powyższej sytuacji pojawia się pytanie – czy jest możliwy wariant pośredni, który uchroniłby dziecko od nauki zdalnej, a w przypadku nauki stacjonarnej pozwoliłby na uczęszczanie dziecka do szkoły wraz z całą klasą?

Przeciwwskazania zdrowotne do wielogodzinnej nauki przed komputerem

Rozwiązaniem w powyższej sytuacji mogą być… problemy zdrowotne dziecka. W niektórych przypadkach, taki jak np. wady wzoru, wady postawy, nadpobudliwość, czy zaburzenia psychiczne, udział dziecka w nauczaniu zdalnym może być niewskazany ze względów medycznych lub psychologicznych. Powyższe może kwalifikować ucznia do nauczania indywidualnego. Nauczanie indywidualne, podobnie jak nauka zdalna, również odbywa się w domu, jednakże opiera się bezpośrednim, indywidualnym kontakcie z nauczycielem, w wymiarze kilku godzin tygodniowo. Powyższe rozwiązanie może być interesującą alternatywą dla tych rodziców, którzy chcieliby uwolnić swoje dzieci od monitorów i pozwolić im na realizowanie nauczania opartego na indywidualnym kontakcie z nauczycielem.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

Aby wobec dziecka mogło być realizowane nauczanie indywidualne konieczne jest wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Tego rodzaju orzeczenia wydawane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na podstawie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz zaświadczeń lekarskich dotyczących konkretnego dziecka. Orzeczenie wydawane jest na czas określony nie krótszy niż 30 – najczęściej na cały rok szkolny.

Nauczanie indywidualne w czasie nauki zdalnej

W przypadku gdy nie ma przeciwwskazań do nauki stacjonarnej i nauczanie indywidualne może obejmować tylko czas nauki zdalnej, w treści orzeczenia może zostać wskazane, iż dotyczy ono okresu nauki zdalnej. Pierwsze tego rodzaju orzeczenie udało się uzyskać dla dziecka, które z uwagi na stan zdrowia posiadało zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do nauki zdalnej. Dzięki temu w czasie trwania nauki stacjonarnej dziecko będzie mogło uczęszczać wraz z klasą do szkoły, zaś w okresach nauki zdalnej szkoła będzie zobligowana do prowadzenia indywidualnego nauczenia.

Można się odwoływać

W przypadku nieuwzględnienia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną złożonego wniosku i wydania orzeczenia o braku potrzeby indywidualnego nauczania, rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od powyższej decyzji do Kuratora Oświaty, w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Rodzice mają zatem narzędzia prawne pozwalające na uchronienie dzieci od nauki zdalnej, w sytuacji gdy jest to niekorzystne dla ich zdrowia.

Autor porady:
Data utworzenia:
19.05.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.