SzukajRadcy.pl
DOMINIK DELCZYK

DOMINIK DELCZYK

Kancelaria Radcy Prawnego dr Dominik Delczyk

Miasto
Wrocław
Adres
Szybka 1A/7, 50-421
Telefon
+48571007624
Numer uprawnień
WR-4269
obszary praktyki:
umowy gospodarcze (handlowe)
rynki kapitałowe
cywilne
cywilne postępowanie
restrukturyzacyjne
pracy
medyczne
prawo spółek handlowych
fundacje i stowarzyszenia
działalność gospodarcza
O Mnie

dr Dominik Delczyk – radca prawny, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor w dyscyplinie nauki prawne, w przeszłości prowadzący zajęcia dla studentów prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z przedmiotów Prawo handlowe i Ochrona praw konsumenta oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych z przedmiotu Sądownictwo konstytucyjne i europejskie studium przypadku z prawa handlowego, finalista XIII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego, były członek zespołu prawnego Rzecznika Praw Doktoranta.

Publikacje:

  • D. Delczyk, Problem reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w umowie lub sporze z członkiem zarządu, [w:] M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys (red.), Kodeks spółek handlowych po 20 latach obowiązywania, Warszawa 2022;
  • D. Delczyk, Zakaz monitorowania pacjentów bez uprzedniego uzyskania ich zgody : glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2019 r., sygn. akt. VII SA/Wa 1545/19, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2021, nr 2;
  • D. Delczyk, Buddyzm w Konstytucji Królestwa Bhutanu, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2020, nr 14;
  • D. Delczyk, Squeeze-out przeprowadzany w trybie artykułu 418 Kodeksu spółek handlowych a dematerializacja akcji, „Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej” 2020, nr 20;
  • D. Delczyk, Squeeze-out w anonim şirket (tureckiej spółce akcyjnej) : wybrane aspekty, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2020, nr 14;
  • D. Delczyk, Opodatkowanie przymusowego wykupu akcji, [w:] K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 10, Wrocław 2019;
  • D. Delczyk, Prawo wspólnika do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w společnosti s ručením omezeným, [w:] K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 10, Wrocław 2019;
  • D. Delczyk, Reverse squeeze-out i sell-out w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych, [w:] J. Helios, W. Jedlecka, A. Kwieciński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne, Wrocław 2019
Mapa
wyszukaj radcę
Dostosuj sposób wyszukiwania: poprzez miejscowość lub tematykę
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.