SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

DATA UTWORZENIA:
14.06.2024
Autor:
TOMASZ LEWANDOWICZ

Jak odzyskać utracone konto firmowe na Instagramie?

Instagram odgrywa istotną rolę w strategii marketingowej wielu przedsiębiorców. Posiadanie własnego konta na Instagramie umożliwia firmie dotarcie do szerokiego grona odbiorców, zwiększenie rozpoznawalności marki oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z klientami.

Cudzoziemiec zmienia pracodawcę

Cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy.

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu mobbingu

Mobbing – oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające ...