SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

DATA UTWORZENIA:
29.05.2023
Autor:
TOMASZ LEWANDOWICZ

Czy płacisz zawyżoną opłatę roczną za użytkowanie wieczyste?

### Podstawowa wysokość stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – 3%

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zgodnie ze swoją nazwą jest corocznie uiszczana przez użytkowników wieczystych na rzecz właścicieli nieruchomości – jednos...