LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Samowola budowlana mimo, iż nie jest pojęciem ustawowym, w praktyce oznacza postępowanie administracyjne prowadzone przez organ nadzoru budowlanego, w sytuacji, gdy inwestor, wbrew obowiązującym przepisom, rozpoczął budowę bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę bąd...

Podwyżka dofinansowań na ratowanie miejsc pracy niepełnosprawnych!

Podwyżka dofinansowań stała się faktem  

 

Potrzeba było epidemii, aby ustawodawca po dokładnie sześciu latach odmroził kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ustalone w przepisach ustawy o rehabilitacji od 1 kwietnia 2014 r.

PRZEDSIĘBIORCY KONTRA COVID-19 - POMOC PUBLICZNA

Dofinansowanie działalności:

Kto: przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, niezatrudniający pracowników (samozatrudnieni)

Co: dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w ciągu dowolnie wskaza...