SzukajRadcy.pl

Walka z chwilówkami

Istotną część zobowiązań osób rozważających złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są wysokooprocentowane pożyczki krótkoterminowe, tzw. „chwilówki”.

ODSZKODOWANIA ROLNIKÓW

ODSZKODOWANIA ROLNIKÓW

Przymrozki w czerwcu, podtopienia w marcu i kwietniu, susze w maju, czy całoroczne nawałnice i gradobicia. To tylko nieliczne efekty zmian klimatycznych w Polsce. Zdarzenia te są powodem milionowych strat w uprawach rolnych i sadowniczych.

Zadośćuczynienie za whiplash, czyli smagnięcie batem

Zadośćuczynienie za whiplash tzw. smagnięcie batem

Pewnie wielu z nas pierwszy raz spotyka się z tym określeniem, albo spotkało w momencie kiedy uległo niewielkiemu wypadkowi samochodowemu.

Kredyty frankowe - zawieszenie rat

   Złożenie pozwu daje olbrzymie szanse na rozwiązanie problemów  związanych z kredytem frankowym. Niestety postępowanie sądowe może trwać wiele miesięcy, a nawet lat.

Wiborowcy - drogą frankowiczów

   Podniesienie przez Radę Polityki Pieniężnej wysokości stóp procentowych pociąga za sobą wzrost oprocentowania kredytów złotówkowych ustalanego w oparciu o wskaźnik WIBOR. Może to doprowadzić do niewypłacalności wielu kredytobiorców.