SzukajRadcy.pl

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (art.

Umowa dożywocia - kwestie podatkowe

Umowa dożywocia - kwestie podatkowe

 

Umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie.

Bezzasadność roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Od niedawna, gdy w większości postępowań banki przegrywają spory z kredytobiorcami (na chwilę obecną jest to już aż ponad 80% sukcesów klientów banków), można zaobserwować nasilającą się praktykę banków, które grożą swoim klientom występowaniem przeciwko n...

Darowizna w gotówce a stanowisko sądów administracyjnych

W przypadku darowizny dokonanej przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę przepisy ustawy umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego od podatku, od dokonanej darowizny.