Likwidacja spółki z długami

Przepisy regulujące funkcjonowanie spółek nie regulują w sposób szczególny kwestii zakończenia działalności podmiotów, które posiadają nieuregulowane zobowiązania.

Rewolucja w KRS.

Przepisy, które określają zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego podlegają ciągłym zmianom i dostosowaniu do aktualnych zdobyczy techniki, powszechnego korzystania ze środków porozumienia się na odległość i aktualnych potrzeb rynku.

Alimenty - od czego zależy ich wysokość?

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Prawidłowe sformułowanie żądana pozwu kluczowe w sprawach franowiczów

Dochodząc ochrony na drodze sądowej w związku z umową kredytu powiązaną z kursem waluty obcej CHF należy zadbać o skonstruowanie żądania pozwu w taki sposób, aby korzystne rozstrzygnięcie sądu faktycznie przyniosło oczekiwaną korzyść związaną z definitywnym ur...