SzukajRadcy.pl

Służebność a parkowanie

Czy służebność przejazdu i przechodu uprawnia również do parkowania samochodu na nieruchomości obciążonej służebnością?

Zgodnie z dyspozycją art. 285§1 k.c.

Nowe formy czynności prawnych w Kodeksie cywilnym

8 września 2016 weszła w życie krótka, ale dość ważna nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego. Nowelizacja wprowadza do naszego porządku prawnego formę dokumentową czynności prawnych oraz modyfikuje nieco zasady związane z formą elektroniczną.

Cyfryzacja procesu inwestycyjno – budowlanego

Do końca 2022 roku Książka Obiektu Budowlanego prowadzona była wyłącznie w formie papierowej. Od 1 stycznia 2023 roku ustawodawca wprowadził, obok wersji papierowej możliwość prowadzenia Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego, w skrócie c-KOB, tj.

Zjazd z drogi publicznej - jak uzyskać zezwolenie

Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.