SzukajRadcy.pl

Szkody komunikacyjne - rodzaje roszczeń

W dniu 19 września b.r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Cywilnego, dająca prawo do zadośćuczynienia najbliższym członkom rodziny ofiary wypadku, która przeżyła, ale doznała bardzo dużych i trwałych ubytków na zdrowiu.

Naruszenia prawa w umowach frankowych

 

●       umowy jedynie są pozorowane na walutowe

●       sprzeczne z prawem  jest jednostronne kształtowanie wysokości długu;

●       umowa narusza prawa konsumentów

●       bank pobierał “prowizję” za handel walutą, kt...

Sala rozpraw - gdzie usiąść.

Jednym z częstszych pytań jakie pojawiają się na korytarzu sądowym jest: gdzie kto ma usiąść?

 

W zależności od tego w jakim charakterze mamy występować przed sądem (strona, świadek, biegły), zajmujemy różne miejsce na sali rozpraw.

Mecenas

 „Panie Mecenasie”, „Pani Mecenas” przyjęło się (w mowie i piśmie) zwracać do adwokata i radcy prawnego.Często też ten tytuł grzecznościowy jest używany również w stosunku do aplikantów radcowskich i adwokackich.

Moje portfolio – czy na pewno jest twoje?

Czym jest portfolio nie trzeba chyba nikomu mówić, ale dla przypomnienia: jest to zaprezentowanie umiejętności w postaci wykonanych prac przez twórcę, np. fotografa, grafika, malarza, scenarzystę czy architekta.

Dowody w sprawach własności intelektualnej

W każdym postepowaniu w sprawach z zakresu własności intelektualnej spotykamy się z problemem udowodnienia racji. Od dnia 30 czerwca 2021 r. dla postępowań prowadzonych przez Urzędem Patentowym RP (UPRP) będzie obowiązywać Wspólna Praktyka urzędów krajowych ds.

Wynagrodzenia twórców projektów wynalazczych

Każdy twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, podobnie jak twórca utworu, ma prawo uzyskania wynagrodzenia w przypadku rozporządzenia prawem do tego dobra niematerialnego.