SzukajRadcy.pl

Wypadek komunikacyjny a koszty leczenia naprawczego.

Czy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, obejmuje również koszty poniesione przez osobę poszkodowaną w wypadku na leczenie i rehabilitację w prywatnej jednostce medycznej?

Podział majątku wspólnego w drodze ugody przed sądem

Zgodnie z art. 185 § 1 k.p.c. każda sprawa cywilna, której charakter na to pozwala może zostać przeprowadzona w trybie zawezwania do próby ugodowej. Do takich spraw niewątpliwie należy podział majątku wspólnego.

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych.

W dniu 16 lutego 2021 roku została podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała, która ma kluczowe znaczenie dla dokonywania rozliczeń stron nieważnej umowy kredytu (uchwała została wydana w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie na kanwie umowy kredytu tzw.