administracyjne (w tym postępowanie) – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

administracyjne (w tym postępowanie)

Reguluje procesy działania administracji na poziomie rządowym i samorządowym. Określa sposób powoływania, kompetencje oraz odpowiedzialność poszczególnych organów administracyjnych, a także relację pomiędzy państwem a obywatelem. Jedną z jego cech charakterystycznych jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu wykonania przepisów tej gałęzi prawa.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny