budowlane – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

budowlane

Dotyczy zarówno inwestycji deweloperskich, jak i prywatnych. Określa zasady działalności związanej z budownictwem oraz projektowaniem, a także rozbiórką obiektów. Na mocy przepisów prawa budowlanego wydawane są decyzje o pozwoleniu na budowę lub nakazy rozbiórki samowoli budowlanej.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny