compliance – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

compliance

Zarządzanie zgodnością działań operacyjnych organizacji z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, a także z przepisami branżowymi oraz przyjętymi zaleceniami. Zapewnienie zgodności ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i finansowych, na jakie narażone są przedsiębiorstwa.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny