cywilne – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

cywilne

Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Jego przepisy wskazują m.in., jak składać i interpretować oświadczenia woli, czym jest własność i współwłasność oraz jak ją uzyskać, a także co dzieje się majątkiem i zobowiązaniami po śmierci danej osoby.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny