geologiczne i górnicze – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

geologiczne i górnicze

Zbiór przepisów regulujących m.in. prawo własności kopalni, nadzór nad wykonywaniem robót górniczych, a także odpowiedzialności za szkody powstałe w ich wyniku. Określa zasady wydobywania zasobów naturalnych, podziemnego składowania substancji oraz ochrony złów kopalin i wód podziemnych. Na mocy tej gałęzi prawa udzielane są koncesje na wydobycie poszczególnych surowców.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny