nieruchomości – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

nieruchomości

Dziedzina prawa normująca kwestię obrotu nieruchomościami, a także własności nieruchomości, użytkowania wieczystego czy zagadnienia służebności. Reguluje kwestie wpisów do ksiąg wieczystych, a także pozwoleń na budowę, planów zagospodarowania przestrzennego, działalność deweloperów oraz wspólnot mieszkaniowych.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny