ochrona środowiska

Oprócz zdefiniowania obowiązków administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, określa również warunki korzystania z zasobów naturalnych oraz zasady wprowadzania substancji lub energii do środowiska. Prawo ochrony środowiska reguluje także kwestie gospodarki odpadami.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny