rynki kapitałowe – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

rynki kapitałowe

Regulacje dotyczące transakcji instrumentami finansowymi takimi jak akcje czy obligacje oraz wprowadzania podmiotów na Giełdę Papierów Wartościowych. Przepisy z tego zakresu dotyczą powstawania oraz funkcjonowania domów maklerskich, a także nakładają obowiązek informacyjny na emitentów.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny