spółdzielcze – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

spółdzielcze

Reguluje działalność spółdzielni – od zasad tworzenia i rejestrowania, poprzez prawa i obowiązki członków oraz reguły nadzoru nad spółdzielniami po kwestie ich łączenia, podziału, likwidacji oraz upadłości. Określa warunki funkcjonowania spółdzielni: produkcji rolnej, kółek rolniczych, pracy i mieszkaniowych.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny