upadłościowe – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

upadłościowe

Przepisy regulujące postępowanie upadłościowe przedsiębiorstw oraz konsumentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Określa sposób przejęcia zarządu majątkiem dłużnika przez syndyka oraz możliwości dochodzenia roszczeń przez wierzycieli. Jego celem jest likwidacja majątku upadłego w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny