SzukajRadcy.pl
ADAM BOJARSKI

ADAM BOJARSKI

Kancelaria Radcy Prawnego Adam Bojarski

Miasto
Poznań
Adres
Romana Szymańskiego 10/3, 61-826
Telefon
+48888140000
Numer uprawnień
PZ-5408
obszary praktyki:
podatki
medyczne
arbitraż i mediacje
administracyjne (w tym postępowanie)
umowy gospodarcze (handlowe)
pracy
działalność gospodarcza
prawo spółek handlowych
nieruchomości
międzynarodowe
O Mnie

Radca prawny PZ-5408. Doktor nauk prawnych (2020 r.; tytuł rozprawy doktorskiej ,Ustrój sądów karnych i wojskowych organów dyscyplinarnych w Wielkopolsce w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918/1919).Absolwent studiów magisterskich prawniczych na WPAiE UWr. Absolwent studiów podyplomowych mediacji na WPiA UAM edycja 2019/2020 (praca dyplomowa, Mediacje w sprawach o błędy medyczne). Zdany egzamin na doradcę podatkowego (obecnie w trakcie praktyk wykonuję zawód radcy prawnego). Słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (Zarządzanie w opiece zdrowotnej 2023/2024; tytuł pracy dyplomowej, Fundusze Kompensacyjne w polskim prawie).

Zajmuję się następującymi sprawami:

I. Podatki (z wyjątkiem cła, podatku akcyzowego). Dominującą częścią praktyki są podatki dochodowe (PIT, CIT) i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Pozostałe podatki to podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek VAT, podatki i opłaty lokalne, opłata od środków spożywczych, podatek rolny, podatek leśny, opłata od reklamowania napojów alkoholowych.

W ramach praktyki wchodzi reprezentowanie podatnika w sprawach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Sporządzam:

1) Opinie w sprawach podatkowych ( w tym także w sprawach prawa międzynarodowego np. umów o unikaniu podwójnego opodatkowania),

2) Odwołania od decyzji organów podatkowych,

3) Skargi do sądów administracyjnych,

4) Wnioski o WIS (wiążącą informację skarbową),

5) Wnioski o interpretacje indywidualne prawa podatkowego.

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (wybór form prowadzenia działalności pod kątem podatkowym najkorzystniejszym dla klientów).

Nie prowadzę spraw z zakresu cła, podatku akcyzowego, egzekucji w administracji oraz podatków i opłat niewymienionych powyżej. Nie wykonuję spraw z zakresu cen transferowych, schematów MDR oraz związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

II. Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi (część spraw z ubezpieczeń społecznych należy do kompetencji sądów administracyjnych).

III. Prawo pracy. Sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi. Reprezentowanie jako pełnomocnik w mediacji.

IV. Gospodarcze. Zakres dotyczy działalności gospodarczej (szczególnie w zakresie opiniowania umów gospodarczych w zakresie zgodności z prawem gospodarczym i prawem podatkowym).

Ocena umów i przygotowywanie statutów (np. zwolnienie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pod kątem zgodności z prawem gospodarczym oraz z prawem podatkowym.

Dominujące działalności to branża medyczna, branża budowlana, branża spożywcza.

Możliwość reprezentowania stron jako pełnomocnik w postępowaniach mediacyjnych jak i przeprowadzenie mediacji. Nie zajmuję się sprawami upadłościowymi i z zakresu prawa zamówień publicznych.

V. Medyczne reprezentowanie jako pełnomocnik w sprawach o błędy lekarskie (wyłącznie postępowanie cywilne), przeprowadzanie mediacji w sprawach o błędy medyczne jak i reprezentowania stron jako pełnomocnik w sprawach mediacyjnych. Mogę być pełnomocnikiem w sprawach o zdarzenia medyczne (fundusze kompensacyjne). Ponadto oferuję doradztwo w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych dla osób prawnych z branży medycznej oraz osób fizycznych wykonujących zawody medyczne.

VI. Karne skarbowe. Reprezentowanie jako pełnomocnik w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (z wyjątkiem przestępstw związanych cłem, podatkiem akcyzowym, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, sporządzeniem cen transferowych oraz podatków niewymienionych w punkcie I.).

Autor kilkunastu publikacji naukowych (artykułów naukowych i glos) opublikowanych m.in. w czasopismach Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Monitor Prawa Pracy, Orzecznictwo Sądów Polskich czy Finanse Komunalne.

Mapa
wyszukaj radcę
Dostosuj sposób wyszukiwania: poprzez miejscowość lub tematykę

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.