SzukajRadcy.pl

Gdzie z pozwem o rozwód, a gdzie z powództwem o alimenty.

Gdzie z pozwem o rozwód, a gdzie z powództwem o alimenty.

Wielokrotnie w moim życiu radcy prawnego spotkałem się z zapytaniem klienta/klientki gdzie mam złożyć pozew o alimenty, a gdzie pozew o rozwód wraz z roszczeniem alimentacyjnym.

 

Należy pamiętać o dwóch kwestiach związanych z właściwością miejscową powództwa, a także rzeczową. Po krótce pozew o alimenty składa się zazwyczaj do sądu rejonowego dla właściwego dla miejsca zamieszkania małoletnich (art. 16 § 1 w związku z art. 32 ustawy kodeks postępowania cywilnego), a pozew o rozwód do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (art. 17 pkt 1 w związku z art. 41 także ustawy kodeks postępowania cywilnego). Warto w tym miejscu zacytować właśnie art. 41 kpc, ponieważ definiuje on właściwość miejscową innych spraw między małżonkami, a także zabezpiecza sąd przed wyjątkami gdy małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania "Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda."

 

Należy również pamiętać, że jednoczesne złożenie powództwa o alimenty do sądu rejonowego i o rozwód do sądu okręgowego zakończy się zawieszeniem postępowania o alimenty na podstawie art. 445 §  1 kpc  "W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym." zatem próba "podwójnego zabezpieczenia" swoich (dzieci) interesów nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż może opóźnić rozstrzygnięcie sprawy o rozwód. Także w kwestii zabezpieczenia alimentacyjnego. 

Autor porady:
Data utworzenia:
19.03.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.