SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Tarcza antykryzysowa zakłada przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności wydanych na czas określony, których ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia – do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli zatem ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upłynęła w okresie od 9 grudnia
2019 r. do 7 marca 2020 r., warunkiem przedłużenia ważności orzeczenia było złożenie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia najpóźniej w terminie do dnia 7 marca 2020 r. Wtedy ważność orzeczenia z mocy prawa ulega przedłużeniu do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

 

  • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli natomiast ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upłynęła w okresie od 8 marca 2020 r. – ważność orzeczenia z mocy prawa ulega przedłużeniu do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

 

Nie ma w tej sytuacji konieczności składania wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia.

 

Aby utrzymać ciągłość niepełnosprawności, kolejny wniosek trzeba będzie złożyć najpóźniej w dniu następnym po utracie ważności poprzedniego orzeczenia (upływ 60 dni od odwołania epidemii), a dobrze byłoby go złożyć niezwłocznie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Autor porady:
Data utworzenia:
25.05.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.