SzukajRadcy.pl

Alimenty w dobie koronawirusa.

Alimenty w dobie koronawirusa.

Alimenty a koronawirus

Pandemia koronawirusa przekłada się na złą sytuację finansową firm i utratę dochodów wielu z nas, w tym osób, które powinny płacić alimenty na dzieci. Niestety część osób w trudnościach wywołanych epidemią uchyla się od łożenia na swoje dzieci, tłumacząc się spadkiem dochodów, czy całkowitą ich utratą. Spada także ściągalność alimentów egzekwowanych w postępowaniach egzekucyjnych. Czy regulacje prawne poświęcone zapobieganiu skutkom wywołanym epidemią Covid-19 przewidują możliwość zawieszenia alimentów, lub czy w czasie pandemii można po prostu ich nie płacić?

 

Czy w czasie pandemii można nie płacić alimentów

Nawet jeśli utracone zostaną źródła dochodów, zobowiązany do uiszczania alimentów nie ma prawnej możliwości uchylenia się od ich płacenia bez właściwej decyzji sądu.  Źródłem obowiązku alimentacyjnego jest bowiem konkretny wyrok sądowy, który może zostać zmieniony w określonym trybie i na określonych zasadach przez sąd. Uregulowania tarczy antykryzysowej nie zawierają żadnych rozwiązań prawnych, które pozwalałyby na czasowe czy stałe zawieszenie tego obowiązku.

Brak ogólnych uregulowań prawnych w zakresie świadczeń alimentacyjnych w czasie pandemii sprawia, że należy stosować standardowe rozwiązania prawne dotyczące alimentów.

 

Egzekucja

Jeśli zatem osoba, która w wyroku sądu  (np. rozwodowym) zobowiązana do regulowania alimentów aktualnie nie otrzymuje dochodów i odmawia regulowania swoich zobowiązań względem dzieci, a dotąd płaciła alimenty dobrowolnie, sposobem na ich przymusowe wyegzekwowanie jest skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Wniosek do komornika sądowego spowoduje, że alimenty będą odtąd ściągane przymusowo a komornik, w ramach wykonywanych czynności zweryfikuje jaka jest sytuacja finansowa dłużnika i będzie prowadził postępowanie egzekucyjne tak by zapewnić dzieciom należne im środki na utrzymanie. Czym innym jest, czy dłużnik będzie wypłacalny. Jeśli rzeczywiście nie osiąga żadnych dochodów, komornik będzie prowadził egzekucję z jego majątku, o ile dłużnik jakiś posiada.

 

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Jeśli natomiast alimenty na dziecko były już egzekwowane przez komornika sądowego, zaś aktualnie zobowiązany do ich regulowania nie uzyskuje żadnych przychodów, bo na przykład został zwolniony, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie przynosi aktualnie żadnych dochodów i egzekucja alimentów okazuje się bezskuteczna, istnieje jeszcze możliwość skierowania wniosku o alimenty z funduszu alimentacyjnego. Alimenty z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie, która ma zasądzone prawo do alimentów i ich egzekucja zostanie bezskuteczna. Niestety nie każde dziecko będzie mogło otrzymywać alimenty ze środków funduszu, gdyż mogą być one wypłacane jedynie, gdy dochody w rodzinie nie przekraczają progu na jednego członka rodziny w wysokości 800 zł. Alimenty te mogą zostać przyznane w zasądzonej przez sąd wysokości, nie większej jednak niż 500 zł miesięcznie na dziecko.

 

Alimenty dobrowolne

Co w sytuacji, gdy na przykład dziecko pochodzi z nieformalnego związku, alimenty były płacone dobrowolnie, w ramach wspólnych ustaleń rodziców dziecka w określonej wysokości, zaś teraz rodzic zaprzestał łożenia na utrzymanie dziecka zasłaniając się brakiem dochodów? Pozostaje w zasadzie jedynie wystąpienie z powództwem o alimenty do sądu. Przedstawiciel ustawowy (rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem) powinien w składanym pozwie zawrzeć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania, co pozwoli na egzekwowanie środków od drugiego rodzica już przez czas trwania postępowania sądowego. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej wywołanej epidemią koronawirusa nie powinniśmy zwlekać ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, żeby zabezpieczyć należycie interesy naszego dziecka.

 

Autor porady:
Data utworzenia:
23.05.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.