SzukajRadcy.pl

Działalność nierejestrowana – działalność „na próbę” – czym jest i dla kogo

Działalność nierejestrowana – działalność „na próbę” – czym jest i dla kogo

Konstytucja dla Biznesu to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności.

Zmiany, wprowadzone przez Konstytucje Biznesu dotyczyły takich obszarów jak:

     relacje przedsiębiorcy z urzędami

     zakładanie firmy

     zawieszenie działalności

     zasady tworzenia prawa gospodarczego

     obowiązki związane z prowadzeniem działalności

W ramach Konstytucji Biznesu przygotowano pakiet ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność i prowadzących ją na niewielką skalę.  I tak na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018r Prawo Przedsiębiorców wprowadzona został tzw. Działalność nierejestrowana.

Czym jest działalność nierejestrowana?

 

Ustawa Prawo Przedsiębiorców w art. 5 reguluje kwestie związane z działalnością nierejestrowaną.  

Zgodnie z treścią tego przepisu działalność nierejestrowana to:

  • *Działalność z której przychód (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, **która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.*

Istotne jest, że działalność ta nie może dotyczyć działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej.

Z takiej formy nie mogą skorzystać te działalności, dla których prowadzenia wymagane jest uzyskanie koncesji, licencji, pozwolenia.

 

WAŻNE: minimalne wynagrodzenie w 2020r wynosi 2600 zł brutto zatem limit miesięczny przychodu dla działalności nierejestrowanej wynosi 1300 zł

 

Ta szczególna forma działalności, która polega na nierejestrowaniu się w CEIDG oraz nieopłacaniu składek do ZUS, dostępna  dla każdego początkującego przedsiębiorcy.

 

Podatek dochodowy a działalność nierejestrowana

 

Zwolnienie z obowiązku rejestrowania firmy ułatwia wiele kwestii ale nie zwalnia z opłacania podatku dochodowego.

Podatek z działalności nierejestrowanej rozliczany jest na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej. Nie ma możliwości rozliczania się na podstawie ryczałtu lub metodą liniową.  Przychody z tego rodzaju działalności uwzględniane są w zeznaniu rocznym.

 

Wystawianie rachunków a działalność nierejestrowana

 

W sytuacji gdy klient żąda wystawienia dokumenty potwierdzającego dokonanie zapłaty, prowadzący działalność nierejestrowaną wystawia rachunek.

Taki rachunek musi zawierać:

     numer rachunku (można numerować jej kolejno, zaczynając od 1),

     data wystawienia,

     imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy,

     nazwa usługi,

     kwota do zapłaty.

Kiedy należy dokonać rejestracji działalności

Gdy zostanie przekroczony ustalony limit przychód tj. 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od momentu przekroczenia tego limitu jest 7 dni na rejestrację w CEIDG. Datą rozpoczęcia działalności jest dzień uzyskania przychodu przekraczającego wspominany limit.

 

Zalety działalności nierejestrowanej

 

     brak obowiązku zgłaszania działalności w CEIDG, urzędzie skarbowym czy GUS,

     brak opłacania zaliczek na podatek dochodowy,

     brak prowadzenia księgowości (osoba prowadząca działalność nierejestrowaną prowadzi uproszczoną ewidencję sprzedaży),

     brak opłacania składek ZUS oraz składania deklaracji ZUS.

Kwestie opodatkowania podatkiem VAT działalności nierejestrowanej a także kas fiskalnych zostaną omówione w kolejnym artykule z tego cyklu.

 

 

Autor porady:
Data utworzenia:
12.10.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.