SzukajRadcy.pl

Rolniku pamiętaj. Ubezpieczeniem obowiązkowym objęty jest tylko budynek

Rolniku pamiętaj. Ubezpieczeniem obowiązkowym objęty jest tylko budynek

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Budynkiem jest natomiast taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia budynków obejmuje zatem m.in. fundamenty, mury, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy, schody, balkony, dachy oraz instalacje. Nie obejmuje ono natomiast mienia ruchomego, o czym często się zapomina. Wszelkie zatem ruchomości, w tym maszyny i sprzęt gospodarstwa mogą podlegać ubezpieczeniu na zasadzie dobrowolności. Zakres obowiązkowego ubezpieczania budynków w przypadkach skrajnych nie nastręcza problemów. Z uwagi jednak  na pewną otwartość definicji budynku zawartej w prawie budowlanym,  na etapie szacowania szkody pojawiają się równie często odmienne zdania co do zakresu ubezpieczenia i tego czy pewne stałe elementy budynku również podlegają szacowaniu na etapie ustalania odszkodowania. Z praktyki, wiele zależy przy tym od stanu faktycznego danego przypadku i właściwej argumentacji co do kwalifikacji danego elementu budynku jako objętego ubezpieczeniem obowiązkowym.

 

Z praktyki znowu przypominam sobie sytuację, w której toczyłem walkę z ubezpieczycielem m.in o to czy wiata połączona z ubezpieczonym budynkiem gospodarczym, który uległ zniszczeniu wraz z przedmiotową wiatą również winna podlegać szacowaniu i wpływać na wysokość odszkodowania. Wiata ta była bowiem wybudowana wraz z budynkiem i połączona z budynkiem jednolitą konstrukcją dachu. W naszej ocenie budynek i wiata stanowiły jednolitą całość która winna być szacowana właśnie w całości. Z uwagi na fakt, że kwestia ta stanowiła poboczny element zakończonej przed sądem z sukcesem sprawy, kwestia ta nie została ostatecznie przez sąd w naszej spawie rozstrzygnięta. Przykład ten pokazuje jednak, że znaczenie będzie miał dany stan faktyczny i konkretne detale oraz dobra argumentacja prawna co do kwalifikowania poszczególnych elementów do szacowania szkody.

Autor porady:
Data utworzenia:
03.03.2021
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.