SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Dlaczego mediacja ?

Dlaczego mediacja ?

Posty o mediacji budzą zainteresowanie, ale nie ma to specjalnego przełożenia na jej popularność jako narzędzia polubownego rozwiązywania sporu. Tym razem o tym, dlaczego warto sięgnąć po mediacje, żeby zakończyć konflikt.

 

Na pewno przyczyniają się do tego zasady mediacji:

1.      dobrowolność,

2.      poufność,

3.      bezstronność i neutralność mediatora,

4.      akceptowalność porozumienia przez strony

 

Dobrowolność w mediacji jest istotna. Nie można zmusić nikogo do mediacji ani do pozostania w niej. Strona sama decyduje, czy chce rozpocząć mediacje oraz, czy chce je nadal prowadzić.

 

Poufność w mediacji pozwala zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w mediacji i w związku z nią. Strony nie mogą wykorzystać tych informacji np. w procesie, chyba że obie wyrażą na to zgodę. Mediator też oczywiście jest związany poufnością.

 

Neutralność i bezstronność mediatora są równie ważne. Jeśli strona ma jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie może domagać się zmiany mediatora. Nie może być żadnych wątpliwości, że mediator nie działa korzyść żadnej ze stron.

 

Warto, bo ....?

 

Właściwie to po co sięgać po mediacje skoro można od razu pójść do sądu. Mamy rację, więc po co się dogadywać.

 

Po pierwsze SZYBKOŚĆ mediacji. Mediacja w przeciwieństwie do procesu toczy się zazwyczaj do 3 miesięcy. Możemy mieć więc wypracowane porozumienie w bardzo krótkim okresie. 

 

Po drugie WPŁYW stron na rozstrzygnięcie sporu. Strony same, przy pomocy mediatora, wypracowują porozumienie. Same decydują jak zakończą spór. W procesie sąd narzuca rozstrzygnięcie. 

 

Po trzecie KOSZTY, które są mniejsze niż związane z prowadzeniem sprawy przed sądem

 

Po czwarte ZASADY MEDIACJI: poufność, dobrowolność, neutralność i bezstronność mediatora, akceptowalność porozumienia.  

 

Po piąte możliwość ZACHOWANIA DOBRYCH RELACJI przez strony, a to jest ważne nie tylko pomiędzy przedsiębiorcami, ale tez w życiu prywatnym.

 

Po szóste UGODA, po zatwierdzeniu przez sąd ma moc orzeczenia sądowego. Oznacza to, że bez chodzenia do sądu mamy dokument, który pozwala nam w przypadku braku realizacji ugody skierować sprawę do komornika.

 

Mogłabym tak wymieniać bez końca, ale podsumowując warto skorzystać z mediacji, kiedy mamy spór.

Autor porady:
Data utworzenia:
08.06.2021

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.