SzukajRadcy.pl

Nowelizacja kodeksu cywilnego – zmiany wejdą w życie od 30 czerwca 2022r

Nowelizacja kodeksu cywilnego –  zmiany wejdą w życie od 30 czerwca 2022r

2 grudnia 2021 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2459).

 

Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie od 30 czerwca 2022r dotyczą:

1.      Zawieszenia i przerwania biegu terminów przedawnienia

2.      Doprecyzowanie przesłanek wyzysku uregulowanego w art. 388 k.c.

3.      Zmiana w odpowiedzialności dzieci najemcy

 

Art. 121 k.c. określa przesłanki, których wystąpienie skutkuje zawieszeniem biegu terminu przedawnienia. Nowelizacją ustawodawca do czterech, już istniejących przesłanek, dodał jeszcze dwie nowe przesłanki, dotyczące przypadków:

- roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji; oraz

-roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

 

Niezwykle istotna zmiana dotyczy zawieszenia postępowania na okres czasu trwania mediacji umownej.

Wejście nowych przepisów powodować będzie jedynie zawieszeniem postępowania na czas trwania mediacji umownej, po zakończeniu której ma biec ona dalej, a nie na nowo, jak w przypadku przerwania.

Ustawa nowelizująca uchyla również przepis art. 123 § 1 ust. 3 k.c. stanowiący o przerwaniu biegu przedawnienia przez wszczęcie mediacji. Dodatkowo z art. 124 § 2 usunięta została wzmianka o przerwaniu biegu przedawnienia przez „wszczęcie mediacji”.

 

Wprowadzona nowelą zmiana zakłada zatem, iż wszczęcie mediacji na podstawie umowy nie skutkuje przerwaniem, lecz zawieszeniem biegu przedawnienia.

W przypadku roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej wprowadzona zmiana miała na celu przeciwdziałania nadużywaniu tej instytucji przez wierzycieli, którzy składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej doprowadzali do przerwania biegu przedawnienia tylko dla pozoru, bez jakichkolwiek chęci na ugodowe rozstrzygnięcie sporu.

Zgodnie z uchwalonymi zmianami każdy, nie tylko pierwszy, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ma zawieszać (a nie przerywać) bieg terminu przedawnienia roszczeń nim objętych.

Zmiana przepisów, niewątpliwie wyeliminuje praktykę składania przez wierzycieli wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia, a w konsekwencji ograniczy liczbę spraw wpływających do sądów.

 

Ważne: W odniesieniu do postępowań mediacyjnych oraz postępowań pojednawczych wszczętych przed 30 czerwca 2022r stosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

 

Autor porady:
Data utworzenia:
10.06.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.