SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Unieważnienie umowy a odfrankowienie - jakie są różnice i korzyści?

Unieważnienie umowy a odfrankowienie - jakie są różnice i korzyści?

Na czym polega stwierdzenie nieważności umowy?

Umowy kredytów frankowych obarczone są wadami prawnymi, których istnienie może prowadzić do stwierdzenia ich nieważności.

W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, strony zobowiązane są do zwrotu świadczeń wzajemnych. Oznacza to, że bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłaty, które otrzymał od niego tytułem w wykonaniu nieważnej umowy tj. spłaty kredytu jak również prowizje, ubezpieczenia typu ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i inne opłaty okołokredytowe. Kredytobiorca natomiast powinien zwrócić na rzecz banku kwotę otrzymanego kredytu. Możliwym jest, że kredytobiorca nie będzie musiał nic zwracać, w przypadku gdy  spłacił więcej niż kwota wypłaconego mu przez bank kredytu. Natomiast w przypadku gdy, po dokonaniu wzajemnych rozliczeń okaże się, że kredytobiorca będzie musiał jednak jakąś kwotę zapłacić, to będzie to kwota dużo mniejsza niż zadłużenie, które było ustalane w oparciu o nieuczciwe postanowienia.

 

Kredyt w wysokości: 250.000 PLN (115.000 CHF)
Okres kredytowania: 360 miesięcy (30 lat)
Kredyt do spłaty po 10 latach spłaty: 308.000 PLN (79.000 CHF)
Kredyt pozostały do spłaty po prawomocnym stwierdzeniu nieważności umowy: 70.000 PLN
Korzyść w przypadku stwierdzeniu nieważności umowy: 238.000 PLN

 

Kredyt w wysokości: 400.000 PLN (182.000 CHF)
Okres kredytowania: 360 miesięcy (30 lat)
Kredyt do spłaty po 10 latach spłaty: 490.000 PLN (124.000 CHF)
Kredyt pozostały do spłaty po prawomocnym stwierdzeniu nieważności umowy: 110.000 PLN
Korzyść w przypadku stwierdzeniu nieważności umowy: 380.000 PLN

 

Kredyt w wysokości: 550.000 PLN (255.000 CHF)
Okres kredytowania: 360 miesięcy (30 lat)
Kredyt do spłaty po 10 latach spłaty: 680.000 PLN (173.000 CHF)
Kredyt pozostały do spłaty po prawomocnym stwierdzeniu nieważności umowy: 153.000 PLN
Korzyść w przypadku stwierdzeniu nieważności umowy: 527.000 PLN

 

Kredyt w wysokości: 700.000 PLN (320.000 CHF)
Okres kredytowania: 360 miesięcy (30 lat)
Kredyt do spłaty po 10 latach spłaty: 860.000 PLN (218.000 CHF)
Kredyt pozostały do spłaty po prawomocnym stwierdzeniu nieważności umowy: 195.000 PLN
Korzyść w przypadku stwierdzeniu nieważności umowy: 665.000 PLN

 

 

Na czym polega tzw. odfrankowienie umowy kredytu?

W przypadku uznania, że poszczególne klauzule waloryzacyjne stanowią klauzule abuzywne, a umowa kredytu po ich eliminacji z treści umowy może być dalej istnieć, możliwym jest dochodzenie roszczenia o zapłatę nadpłat poczynionych przez kredytobiorcę w spłacie poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych, a powstałych w związku z indeksowaniem rat kredytu jak również salda zadłużenia do kursu CHF. Skutkiem powyższego jest tzw. odfrankowienie umowy kredytowej tj. pozostawienie umowy strice w złotych polskich z wyłączeniem jakiegokolwiek powiązania do waluty obcej przy jednoczesnym oprocentowaniu kredytu stawką LIBOR. Dodatkowo korzyścią jest znacząca redukcja salda zadłużenia.

 

Poniższe zestawienia w zależności od wysokości udzielonego kredytu w sposób szacunkowy przedstawiają możliwe korzyści po prawomocnym tzw. odfrankowieniu umowy kredytu.

 

Kredyt w wysokości: 250.000 PLN (115.000 CHF)
Okres kredytowania: 360 miesięcy (30 lat)
Kredyt do spłaty po 10 latach spłaty: 308.000 PLN (79.000 CHF)
Kredyt do spłaty po prawomocnym „odfrankowieniu” umowy: 166.000 PLN
Wysokość nadpłat: 67.000 PLN
Korzyść przy „odfrankowieniu” umowy: 142.000 PLN

 

Kredyt w wysokości: 400.000 PLN (182.000 CHF)
Okres kredytowania: 360 miesięcy (30 lat)
Kredyt do spłaty po 10 latach spłaty: 490.000 PLN (124.000 CHF)
Kredyt do spłaty po prawomocnym „odfrankowieniu” umowy: 266.000 PLN
Wysokość nadpłat: 108.000 PLN
Korzyść w przypadku „odfrankowienia” umowy: 224.000 PLN

 

Kredyt w wysokości: 550.000 PLN (255.000 CHF)
Okres kredytowania: 360 miesięcy (30 lat)
Kredyt do spłaty po 10 latach spłaty: 680.000 PLN (173.000 CHF)
Kredyt do spłaty po prawomocnym „odfrankowieniu” kredytu: 173.000 PLN

Wysokość nadpłat: 148.000 PLN
Korzyść w przypadku „odfrankowienia” umowy: 507.000 PLN

 

Kredyt w wysokości: 700.000 PLN (320.000 CHF)
Okres kredytowania: 360 miesięcy (30 lat)
Kredyt do spłaty po 10 latach spłaty: 860.000 PLN (218.000 CHF)
Kredyt do spłaty po prawomocnym „odfrankowieniu” kredytu: 467.000 PLN
Wysokość nadpłat: 189.000 PLN
Korzyść w przypadku „odfrankowienia” umowy: 393.000 PLN

Autor porady:
Data utworzenia:
15.11.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.