SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Co zrobić gdy ubezpieczyciel odmówił zapłaty lub zaniżył odszkodowanie?

Co zrobić gdy ubezpieczyciel odmówił zapłaty lub zaniżył odszkodowanie?

W Polsce wciąż dochodzi do wielu wypadków drogowch. Większość z nas wie, że w przypadku gdy do zdarzenia doszło z winy innego uczestnika ruchu drogowego szkodę należy zgłosić do jego ubezpieczyciela z OC. Ale co zrobić gdy zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty lub wypłacił odszkodwanie niewystarczające na naprawę auta?

Przede wszystkim należy zgłosić reklamację (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Uwaga! Jeżeli ubezpieczyciel nie odpowiedział na reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia to zgodnie z art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Każde pismo reklamacyjne należy odpowiednio uargumentować. W przypadku odmowy przyjęcia odpowiedzialności warto przed sporządzeniem reklamacji zapoznać się aktami szkody. Pamiętaj – ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić Ci, w tym również przesłać na maila, pełne akta postępowania likwidacyjnego. Jeżeli ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, ale wydaje Ci się ono zbyt niskie to najbardziej istotne będą takie dokumenty jak protokół uszkodzeń i kalkulacja szkody.

W sytuacji odmowy zapłaty zazwyczaj w aktach szkody znajduje się opinia rzeczoznawcy działającego na zlecenie ubezpieczyciela. Zapoznanie się z nią pozwoli na poznanie dokładnych przyczyn odmowy wypłaty (często pisma ubezpieczyciela są na tyle lakoniczne, że na ich podstawie trudno wywnioskować taką przyczynę), a w konsekwencji umożliwi bardziej szczegółową polemikę z twierdzeniami ubezpieczyciela, co zwiększa szansę na podważenie jego stanowisko.

Warto również rozważyć zlecenie prywatnej wyceny (gdy mamy do czynienia z zaniżeniem odszkodowania) lub opinii technicznej (w przypadku odmowy zapłaty) niezależnemu rzeczoznawcy. Praktyka pokazuje, że taka opinia może przyczynić się do zmiany stanowiska ubezpieczyciela, w szczególności wpłynąć na wypłatę wyższego odszkodowania. Niejednokrotnie jednak argumentacja poszkodowanego nie zostanie uwzględniona przez ubezpieczyciela, co spowoduje konieczność wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

Jak widać zmagania z zakładami ubezpieczeń nie należą do łatwych. Dysponują oni dużymi zasobami kapitałowymi i ludzkimi, w tym rzeczoznawcami, których opinie często wydaję się być sporządzane wyłącznie w interesie ich zleceniodawcy. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże w uzyskaniu najkorzystniejszego rozstrzygnięcia.

 

 

Autor porady:
Data utworzenia:
10.05.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.