SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Umowa merchandisingu reklamowego - transfer sukcesu

Umowa merchandisingu reklamowego - transfer sukcesu

Umowa merchandisingu reklamowego obejmuje zezwolenie na wykorzystywanie przez merchandisingobiorcę:

 • znaków towarowych (graficznych, słowno-graficznych, czy słownych a także nowych rodzajów znaków) do których merchandisingodawcy przysługuje prawo ochronne, ale także
 • utworów graficznych (np. rysunkowa postać z kreskówki) czy utworów literackich (haseł reklamowych, nazw nie stanowiących słownych znaków towarowych) gdy merchandisingodawca jest autorsko uprawnionym
 • wzorów przemysłowych, gdy merchandisingodawca uzyskał np. na daną postać prawo z rejestracji
 • wizerunku, nazwiska lub głosu, czyli dóbr osobistych znanej, rozpoznawanej osoby

w zamian za wynagrodzenie uiszczane merchandisingodawcy przez merchandisingobiorcę.  

 

Merchandisingobiorca płacąc opłatę licencyjną za korzystanie z przedmiotu merchandisingu nie ryzykuje, nie ponosi kosztów budowania renomy i rozpoznawalności własnego symbolu czy znaku towarowego „od zera” ale czerpie z renomy już znanego i cenionego przedmiotu merchandisingu.

Merchandisingodawca za „podzielenie się” i zezwolenie na korzystanie z jego znaku, postaci czy wizerunku uzyskuje dodatkowe wynagrodzenie, a także zwiększa zasięgi swojej rozpoznawalności także z nowych kategorii produktów (jakich merchandisingodawca nie tworzy i nie sprzedaje) przy minimalnym ryzyku i w sposób wolny od opłat.

 

Obie strony mają szanse na uzyskanie konkretnych korzyści, jeśli podpiszą dobrą umowę merchandisingu pamiętając, iż:

 1. obowiązkowym elementem umowy merchandisingu jest określenie przedmiotu merchandisingu, terminy, zakresu korzystania, dopuszczalnej sublicencji 
 2. dla merchandisingodawcy ważne jest, aby jakoś produktów czy usług oznaczanych przedmiotem merchandisingu nie powodowała jego strat wizerunkowych, dlatego w umowie musi być zapewniona należyta dystrybucja towarów i strategia wprowadzania ich na rynek; często merchandisingodawca w umowie zapewnia sobie mechanizmy kontroli
 3. nie jest to wymagane w prawie polskim, ale zwykle przy merchandisingu znaków towarowych strony często posługują oznaczeniami jak ®, ™ a w stosunku do dóbr chronionych prawem autorskim symbolem © - oznaczenia te mają wyłącznie znaczenie informacyjne, a raczej ostrzegawcze, w pewnych sytuacjach także reklamowe
 4. wynagrodzenie może być stałe w postaci opłat licencyjnych, ryczałtowe bądź jednorazowe - najczęściej ustala się wynagrodzenie mieszane, tj. płatne jednorazowo oraz dodatkowe opłaty licencyjne kalkulowane jako części zysków merchandisngobiorcy czy jako określony procent obrotów netto, biorąc pod uwagę zasięg terytorialny i czasowy licencji
 5. umowa merchandisingu jest zwykle umową zawieraną na czas określony z możliwością jej przedłużenia, gdy obie strony będą tym zainteresowane - trzeba przy tym pamiętać, że prawa do dóbr intelektualnych (do znaku, wzoru, utworu itd) mogę być przenoszone na konkretny czas, po upływie tego okresu wracają do merchandisingodawcy.

 

Więcej można przeczytać na https://lgl-iplaw.pl/2023/11/transfer-sukcesu-umowa-merchandisingu-czyli-wtorne-komercjalizowanie-dobr-intelektualnych/.

Wzór umowy merchandisingu reklamowego dostępny jest tu: https://lgl-iplaw.pl/produkt/wzor-umowy-merchandisingu-reklamowego/

 

Photo by steven lozano on Unsplash

Autor porady:
Data utworzenia:
26.11.2023

  Wyślij wiadomość

  Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

  Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.