SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Ruszyły dotacje unijne do zgłoszeń znaków towarowych!

Ruszyły dotacje unijne do zgłoszeń znaków towarowych!

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej także w roku 2024 dofinansuje koszty urzędowe do Twojego zgłoszenia m.in. znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

Już od 22 stycznia można składać wnioski o przyznanie dotacji. Wnioski te można składać do grudnia br., przy czym nie warto czekać, bo pula środków jest ograniczona.

 

Kto może ubiegać się o dotację?

Tylko podmioty z sektora MŚP. Jeśli jesteś przedsiębiorcą (lub masz spółkę) z siedzibą w Unii Europejskiej, zatrudniasz mniej niż 250 pracowników i Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mlm EUR, to możesz ubiegać się o dotację w ramach funduszu SME 2024.

Co trzeba zrobić?

Bardzo ważna jest kolejność podejmowanych kroków. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo przyznania Ci dotacji, nie będziesz mógł z niej skorzystać. Jeśli nie jesteś pewien tego, czy sobie poradzisz z unijnymi procedurami, zgłoś się do mnie. Wiele razy z sukcesem uzyskiwałam dotację do zgłoszeń oraz skutecznie doprowadzałam do wypłaty przyznanych  środków moim Klientom.

Jaka jest procedura?

 1. Składamy wniosek o przyznanie Ci bonu poprzez specjalne konto w EUIPO. Do złożenia tego wniosku potrzebne będzie kilka dokumentów, mianowicie: (1) dokument potwierdzający Twój numer NIP, (2) wyciąg z banku potwierdzający Twój numer konta w euro oraz (3) upoważnienie dla mnie do występowania w Twoim imieniu.

 2. Czekamy, aż EUIPO przyzna Ci wnioskowany bon. 

 3. Po otrzymaniu bonu, dokonujemy zgłoszenia np. Twojego znaku towarowego albo wzoru przemysłowego. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia znaków musisz je opłacić w pełnej kwocie na konto urzędu przyjmującego zgłoszenie Twojego znaku i w jego walucie.

 4. Po zgłoszeniu i opłaceniu znaków, ja jako Twój pełnomocnik zgłaszam wniosek o wypłatę środków z bonu bezpośrednio na Twoje konto. Po zaakceptowaniu wniosku, EUIPO ma ok 30 dni na wypłatę środków, które są Ci wypłacane w euro.

Aż tyle i tylko tyle :) 

Ile środków można otrzymać?

W danej edycji są trzy rodzaje bonów:

 1. Bon na znaki towarowe i wzory - 1000 EUR,

 2. Bon na patenty - 3500 EUR oraz

 3. Bon na wspólnotową ochronę odmian roślin - 1500 EUR.

W tej edycji programu możesz otrzymać maksymalnie po 1 bonie z każdego rodzaju. Aby je jednak wykorzystać musiałbyś dokonać zgłoszeń wszystkich kategorii praw wymienionych powyżej. Czyli jeśli chcesz zgłosić tylko znak towarowy, to możesz skorzystać tylko z bonu pierwszego, ale jeśli chcesz też zgłosić do ochrony swój wynalazek, to możesz skorzystać też z bonu 2. 

Przy czym, pieniądze z bonów są wypłacane w pewnych granicach, mianowicie:

 • w przypadku zgłoszenia przez Ciebie znaku towarowego, wzoru albo patentu na poziomie krajowym, regionalnym albo unijnym albo zgłoszenia nowej odmiany roślin, możesz otrzymać zwrot 75% zapłaconej przez Ciebie opłaty urzędowej,

 • w przypadku zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru na poziomie międzynarodowym (czyli w jakimś kraju poza UE) albo patentu europejskiego, otrzymasz zwrot do 50% wartości zapłaconej opłaty.

Przyjmijmy przykładowo, że zgłosisz 3 znaki towarowe unijne w 2 klasach. Łącznie koszt urzędowy zgłoszenia wszystkich znaków wyniesie 2700 euro, czyli po 900 euro za 1 znak. Mając bon na 1000 euro będziesz mógł się ubiegać łącznie o zwrot całej kwoty 1000 euro, czyli całego przyznanego Ci bonu, gdyż 75% z 2700 euro wyniesie więcej niż 1000 euro.

Ale, jeśli zgłosisz 1 znak unijny w dwóch klasach, to jego całkowity koszt urzędowy wyniesie 900 euro. Będziesz mógł się ubiegać tylko o kwotę 675 euro (stanowi ona 75% z kwoty 900 euro). Na koncie zostanie Ci jeszcze 325 euro, które będziesz mógł wykorzystać np. w późniejszym czasie na inne zgłoszenie znaku.

Jeśli zatem chcesz zaoszczędzić na swoim nowym zgłoszeniu, albo masz jakieś pytania, napisz do mnie!

 

fot. vasara / / Shutterstock

 

Autor porady:
Data utworzenia:
01.02.2024

  Wyślij wiadomość

  Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

  Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.