SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Porada prawna MKZPartnerzy - Jakich odsetek możemy dochodzić od dłużnika?

Porada prawna MKZPartnerzy - Jakich odsetek możemy dochodzić od dłużnika?

Bardzo ważna w prowadzeniu biznesu jest świadomość prawna. Często zdarza się, że nasz kontrahent biznesowy nie płaci nam należności na czas. Niejednokrotnie opóźnia się tak dalece, iż jesteśmy zmuszeni do podjęcia działań windykacyjnych. Co warto wybrać - odsetki ustawowe za opóźnienie czy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych? 

 

Najczęściej dochodzimy od niego oprócz należności głównej także odsetek. Pytanie czy właściwych? 

 

Z reguły wybieramy odsetki ustawowe za opóźnienie – należne, na podstawie art. 481 § 2 kodeksu cywilnego. W 2024 r. wynoszą one 11,25% w skali roku (stawka ta obowiązuje od 5 października 2023 r.). 

 

Co w sytuacji, gdy możliwe jest dochodzenie odsetek innego rodzaju niż ustawowe za opóźnienie – np. odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, a oprócz tego można żądać także zwrotu dodatkowych kosztów?

Umowy między przedsiębiorcami 

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych dotyczą wyłącznie wierzytelności z umowy zawartej między przedsiębiorcami, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług. 

 

Przykładowo od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. ich wysokość wynosi: 

 

 1. 13,75% (tj. 5,75% + 8 punktów procentowych) w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, 
   

 2. 15,75% (tj. 5,75% + 10 punktów procentowych) w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym. 

O czym warto pamiętać 

Wierzycielowi, który nabył prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty: 

 

 1. 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5 tys. złotych, 
   

 2. 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 tys.  złotych, ale niższa niż 50 tys. Złotych, 

 3. 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 tys. złotych.  

 

Dodatkowo na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oprócz kwoty, o której mowa powyżej, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. 

 

Autorką porady jest r.pr. Katarzyna Łada-Grabowska, liderka Zespołu Windykacji MKZPartnerzy.

Autor porady:
Data utworzenia:
28.02.2024

  Wyślij wiadomość

  Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

  Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.