SzukajRadcy.pl

Alimenty - czy zawsze po połowie?

Alimenty - czy zawsze po połowie?

Obowiązek alimentacyjny w równym stopniu obciąża obydwoje rodziców. Oznacza to, że zarówno powinnością matki, jak i ojca dziecka, jest dbanie o dobrostan ich potomstwa.

 

W „rodzinie typowej” zachowywana jest, co do zasady, pewna równowaga- albowiem z racji tego, że nie ma wewnętrznych podziałów – dzieci po prostu naturalnie są „zaopiekowane” przez swoich rodziców.

Po rozstaniu, gdy dziecko pozostaje pod stałą pieczą jednego rodzica, z nim mieszka– co jest sytuacją częstą – trudno z aptekarską dokładnością wycenić stosunek wkładu rodziców w tworzenie wspomnianego już „ogólnego dobrostanu” potomka.

 

Obowiązek alimentacyjny polegać bowiem może nie tylko na finansowaniu potrzeb dziecka (utrzymywaniu go), ale na staraniach o dziecka utrzymanie i wychowanie.

Staranie te obejmują te czynności, które rodzic wykonuje na co dzień- i zasadniczo niczym niezwykłym nie są, ale ich wymiar w odniesieniu do rozwoju dziecka jest kluczowy. Chodzi więc o dbanie o zdrowie dziecka (profilaktykę i leczenie, ale także rozwój psychiczny i emocjonalny) i jego higienę (przy małych dzieciach będzie to: zmiana pieluch, mycie zębów, i inne podobne czynności), przygotowywanie dziecku posiłków, pomoc w nauce (odrabianie lekcji), nadzór nad dzieckiem.

 

Są to zatem wszystkie te czynności, które rodzic po prostu robi na codzień, gdy wychowuje dziecko.

W sytuacji, gdy drugi rodzic nie ma faktycznej możliwości w równym stopniu wspomnianych czynności wykonywać, jego obowiązek alimentacyjny może się ziścić w finansowym wsparciu dziecka – czyli właśnie w alimentach na dziecko.

 

Właśnie dlatego, że obowiązek alimentacyjny w równym stopniu obciąża obydwoje rodziców, ale może przybierać różne formy, to nie zawsze wykazane wydatki na dziecko i ich równy podział będzie odpowiadał kwocie zasądzonych na rzecz dziecka alimentów

 

Na ocenę czy osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka wyczerpują obowiązek alimentacyjny – i w jakim stopniu – na pewno będzie miał wpływ: wiek dziecka, stan zdrowia i wiek rodziców oraz inne okoliczności faktyczne, które powodują takie, a nie inne zaangażowanie rodziców. 

 

Autor porady:
Data utworzenia:
19.11.2019
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.