Czy można zawrzeć umowę o podział majątku?

Czy można zawrzeć umowę o podział majątku?

Wraz z zawarciem małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. 

 

Oznacza to, że przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez męża i żonę lub przez jedno z nich wchodzą w skład ich majątku wspólnego – wyjątkiem są przedmioty wyraźnie określone przepisami.

 

 

W tym czasie żadne z małżonków nie może żądać podziału ich majątku.

 

 

Co mogą więc zrobić małżonkowie, jeśli chcą majątek podzielić?

 

Najpierw ustać musi między nimi owa wspólność majątkowa małżeńska.

 

Aby tak się stało muszą udać się do notariusza i tam zawrzeć odpowiednią umowę, albo po prostu muszą się rozwieść (separacja i unieważnienie małżeństwa również będą miały takowy skutek). 

 

Forma umowy o podział majątku.

Pamiętać należy, że forma umowy o podział majątku jest dowolna. Tylko w przypadku, gdy dzielona będzie nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

 

Co powinna zawierać umowa o podział majątku?

 

Umowa taka powinna określać przede wszystkim sposób podziału, oświadczenia o przeniesieniu udziałów, postanowienia dotyczące spłat i dopłat, terminów ich uiszczenia.

 

Ważne!

  • Umową nie musisz dzielić od razu całego majątku. Jeśli chcesz możesz ograniczyć się tylko do niektórych jego części.

 

  • Możesz ustalić subiektywną wartość składników majątkowych, choć pożądane jest określenie ich realnej wartości. 

 

  • Nie musicie też  dzielić się równo po połowie – jeśli uznacie, że chcecie podzielić się inaczej – droga wolna.

 

Najważniejsze jednak przy tym sposobie dzielenia majątku jest to, byście byli zgodni. Tutaj nikt nikogo do niczego zmuszać nie może!

 

 

Gdy zgody brak – pozostaje tylko sąd!

 

 

 


Autor porady:
Data utworzenia:
19.11.2019
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.