SzukajRadcy.pl

Zadośćuczynienie za whiplash, czyli smagnięcie batem

Zadośćuczynienie za whiplash, czyli smagnięcie batem

Zadośćuczynienie za whiplash tzw. smagnięcie batem

Pewnie wielu z nas pierwszy raz spotyka się z tym określeniem, albo spotkało w momencie kiedy uległo niewielkiemu wypadkowi samochodowemu.

Uraz biczowy jest najczęściej występującym urazem będącym efektem wypadku czy stłuczki samochodowej. Jednocześnie jest urazem, który na gruncie wydawania decyzji przez ubezpieczyciela powoduje pewne problemy, a bardzo często zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty zadośćuczynienia za tego typu uraz.

Czym jest whiplash tzw. smagnięcie batem?

W wyniku urazu może dochodzić do uszkodzenia i/lub naderwania odcinka szyjnego kręgosłupa lub innych uszczerbków.

Kiedy powstaje whiplash?

Do tego urazu najczęściej dochodzi u kierowców i pasażerów uderzonych przez inny samochód w tył ich pojazdu.

Działające podczas zderzenia siły powodują, że głowa gwałtownie leci w jednym kierunku (zazwyczaj do przodu) by za chwilę powrócić do pierwotnego położenia.

Ruch głowy podobny jest do ruchu końcówki bata przy jego smagnięciu stąd nazwa smagnięcie batem.

Poszkodowany cały czas odczuwa bóle szyi oraz głowy, ma problemy z spaniem, często ból promieniuje do rąk. Mogą się pojawić nudności, wymioty, sztywnienie karku, drętwienie czy niedowład rąk.

Bardzo często poszkodowany pod wpływem adrenaliny nie odczuwa od razu bólu, ani dolegliwości i nie zgłasza ich podczas wizyty na SORze. Te zazwyczaj pojawiają się po kilku godzinach. W takich wypadkach ubezpieczyciel często kwestionuje związek między wypadkiem, a szkodą, skoro nastąpiła rozbieżność czasowa i urazu tego nie zgłoszono od razu.

Czego możemy dochodzić w wyniku urazu whiplash?

zwrot kosztów leczenia, zakupu lekarstw, wykonanych badań, wizyt lekarskich czy odbytych rehabilitacji

– zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych

– zwrot osób opieki przez osoby trzecie

– odszkodowanie za utracone dochody z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę tzw. ekwiwalent za ból, cierpienie i niedogodności związane z urazem

Wysokość przyznanego zadośćuczynienia

Tak jak wspominałam powyżej, problematyczne pozostaje przy urazach typu whiplash wypłata zadośćuczynienia jak i jego wysokość.

Odmowa przyjęcia na siebie odpowiedzialności przez ubezpieczyciela wynika z faktu, że urazy te bardzo często nie są widoczne na badaniach RTG czy MRI. Stąd ubezpieczyciel twierdzi, że uszczerbek ten nie został przez poszkodowanego udowodniony, a skoro nie ma urazu w dokumentacji medycznej, to nie ma szkody.

Jeżeli ubezpieczyciel przyjmie już na siebie odpowiedzialność, to na etapie postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciele wypłacają zadośćuczynienie na poziomie 500- 2 000 zł.

Zazwyczaj przyznanie zadośćuczynienia odbywa się z sposób dowolny bez uwzględnienia całokształtu okoliczności zdarzenia oraz sytuacji poszkodowanego i jej indywidualizacji. Powoduje to, że przyznanie zadośćuczynienia często jest zaniżane.

Na etapie postępowania sądowego uszczerbek jest już oceniany przez obiektywnego biegłego lekarza, a sąd zgodnie z przepisami ma obowiązek uwzględnić całokształt okoliczności sprawy, taki jak: czas leczenia, czas trwania dolegliwości bólowych, czy występują powikłania i inne dolegliwości bólowe, czy występuje zespół stresu pourazowego, ograniczenia w poruszaniu kończynami, niedowłady i drętwienia kończyn. Sąd uwzględnia również konieczność stosowania kołnierza ortopedycznego, przebycia rehabilitacji oraz tego czy w przyszłości będzie potrzeba dalszych rehabilitacji. Sąd ustalając wysokość zadośćuczynienia weźmie pod uwagę czy u poszkodowanego wystąpiły ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, czy była potrzeba zapewnienia opieki osób trzecich.

Na etapie postępowania sądowego wysokość przyznanego zadośćuczynienia wacha się w granicach kilku- kilkunastu tysięcy złotych i uzależnione jest od okoliczności faktycznych danej sprawy.

I tak np. w wyroku Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 21 lutego 2019 r. sygn. akt I C 2832/16 ubezpieczyciel początkowo przyznał zadośćuczynienie w wysokości 1 400 zł, a Sąd podwyższył je do kwoty 6 400 zł.

Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 30 października 2019 r. sygn. akt I C 1826/17- Sąd przyznał zadośćuczynienie w wysokości 12 000 zł.

Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2017 r. sygn. akt X C 1916/16- Sąd badając okoliczności sprawy przyznał zadośćuczynienie w wysokości 20 000 zł.

Wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 17 marca 2016 r., sygn. akt I C 25/15 ubezpieczyciel początkowo przyznał zadośćuczynienie w wysokości 800 zł, a Sąd podwyższył je do kwoty 6 800 zł.

Autor porady:
Data utworzenia:
27.09.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.