SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Jak ustalić termin wypłaty wynagrodzenia w regulaminie pracy?

Jak ustalić termin wypłaty wynagrodzenia w regulaminie pracy?

Pracodawco, czy wiesz w jaki sposób wskazać termin wypłaty wynagrodzenia regulaminie pracy?

Za wykonaną pracę pracownikowi należy się odpowiednie wynagrodzenie.

Wynagrodzenie powinno zostać wypłacone co najmniej raz w miesiącu w stałym i z góry określonym terminie.

W związku z tym pracodawca powinien określić konkretny i stały termin wypłaty wynagrodzenia.

Jak prawidłowo określić termin?

Wynagrodzenie powinno być wypłacone w dzień miesiąca w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca następujących po miesiącu, za który wynagrodzenie powinno zostać wypłacone.

Przykładowe, NIEPRAWIDŁOWE postanowienie:

,,W czasie trwania stosunku pracy pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 500 zł brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca po miesiącu przepracowanym.’’

Przykładowe, PRAWIDŁOWE postanowienie:

,,W czasie trwania stosunku pracy pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 500 zł brutto miesięcznie, płatne z dołu 10-go dnia każdego miesiąca po miesiącu przepracowanym.’’

Wskazanie samego okresu w jakim wynagrodzenie będzie wypłacane (np. do 10 dnia miesiąca, do 5 dnia miesiąca) może się okazać niewystarczające i zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy a Ty jako pracodawca możesz zostać wezwany do usunięcia błędu. Bądź precyzyjny!

Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być określony w taki sposób aby pracownik nie miał wątpliwości kiedy otrzyma przysługujące mu wynagrodzenie za pracę.

Używając zwrotu ,,do 10-go każdego miesiąca’’ pracownik nie wie kiedy dokładnie na koncie pojawią się środki i jest to błędny zapis.

Co należy zawrzeć w regulaminie pracy?

  • TERMIN
  • MIEJSCE
  • CZAS
  • CZĘSTOTLIWOŚĆ WYPŁATY WYNAGRODZENIA

Co w sytuacji gdy nie masz obowiązku ustalać regulaminu pracy?

Pracownik powinien zostać poinformowany o miejscu, terminie, czasie, częstotliwości w informacji o warunkach zatrudnia sporządzonej w formie pisemnej i doręczonej pracownikowi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Drugą opcją jest zawarcie terminu wypłaty wynagrodzenia w umowie o pracę.

PRACODAWCO PAMIĘTAJ!

Nic nie stoi na przeszkodzie abyś wypłacił wynagrodzenie wcześniej.

Jednak czasami jest to obligatoryjne – jeżeli ustalony termin wypłaty wynagrodzenia wypadnie w dzień wolny od pracy, wynagrodzenie za pracę powinno zostać wypłacone w dniu poprzedzającym.

Autor porady:
Data utworzenia:
18.03.2024

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.