SzukajRadcy.pl

Jak wypłacić wspólnikowi spółki z o.o. wynagrodzenie bez składki zdrowotnej porady

Jak wypłacić wspólnikowi spółki z o.o. wynagrodzenie bez składki zdrowotnej porady

Zgodnie z przepisami tzw. Polskiego Ładu od dnia 01.01.2022 r. wynagrodzenie członków zarządu i prokurentów podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składka na w/w. ubezpieczenie wynosi 9 % od kwoty brutto.

Warto zatem zaznajomić się z przepisem art. 176 Kodeksu spółek handlowych (KSH), który reguluje problematykę „powtarzających się świadczeń niepieniężnych” wspólnika na rzecz Spółki z o.o.

Wskazany przepis dotyczy co prawda wspólnika spółki z o.o., ale w praktyce najczęściej wspólnik sp. z o.o. jest jednocześnie członkiem jej zarządu.

Zgodnie z art. 176 KSH jeżeli wspólnik sp. z o.o. ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Zapis ważny, bo powyższe świadczenia nie stanowią tytułu do objęcia wspólnika ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym. Mówić prostym językiem członek zarządu będący wspólnikiem zamiast pobierać wynagrodzenie z tytułu powołania w skład zarządu może pobierać wynagrodzenie z tytułu świadczeń na rzecz spółki jako jej wspólnik i nie będzie opłacał składki zdrowotnej.

Celem wprowadzenia do umowy spółki stosownego zapisu należy udać się do notariusza. Zmiana umowy sp. z o.o. w tym zakresie wymaga bowiem zachowania formy aktu notarialnego.

Uczulam jednak, że nie powinno wypłacać się pensji za prowadzenie spraw firmy i kierowanie nią, czyli wspólnik ma świadczyć usługi na rzecz spółki niezwiązane z działalnością zarządczą. Dodatkowo jeżeli np. spółka posiada podmiot który zajmuje się np. usługą księgową to wspólnik nie może już świadczyć takich usług na rzecz spółki.

W zakresie wynagrodzenia to musi mieć ono charakter rynkowy. Sposób opisania rodzaju i wysokości wynagrodzenia w umowie spółki może być różny- poprzez określenia stałej kwoty, ale także kwoty wyliczanej na podstawie określonego wzoru/sposobu wyliczenia.

Nadmieniam, że taka zmiana umowy spółki w postaci zobowiązania wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych związana jest z udziałem wspólnika – zatem w razie sprzedaży udziałów- nabywca jest zobowiązany świadczyć to samo – chyba, że jednocześnie ze sprzedażą zostanie dokonana zmiana Umowy spółki u notariusza.

Przykłady świadczeń wspólnika do ew. wykorzystania:

– udostępnienie maszyn,

– dostarczenie oprogramowania komputerowego,

– realizacja rozliczeń kasowych i poprzez rachunki bankowe,

– czynności z zakresu opisywania dokumentów rozliczeniowych, kontaktu z zewnętrzną księgowością,

– tworzenie czy redagowanie treści marketingowych i reklamowych,

– kontakt z klientami, realizowany w wielu aspektach,

– badania rynku,

– usługi konsultingowe,

– świadczenie polegające na wyprodukowaniu przez wspólnika produktów (rolnych lub leśnych)

– usługi szkoleniowe,

-wykonywaniem tłumaczeń,

– przygotowywaniu biznesplanów spółki,

– dokonywaniu analizy rynku w branży, w której funkcjonuje spółka,

-zarządzanie rozliczeniami-

Podatki:

  • Spółka wypłacająca wspólnikowi wynagrodzenie za niepieniężne świadczenia nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tego wynagrodzenia. Obowiązek spoczywa na wspólniku. Wspólnicy opodatkowują te dochody jako dochody z innych źródeł (art. 10 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  • Wspólnik w swoim zeznaniu rocznym musi wykazać otrzymane wynagrodzenie i opodatkować je wraz z innymi uzyskanymi dochodami na tzw. „zasadach ogólnych”, czyli stawkach podatkowych 12%/32%.
  • Wynagrodzenie wypłacone wspólnikowi stanowi dla Spółki koszt podatkowy.
  • Wypłata wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie stanowi podstawy do naliczania składek ZUS. Ani spółka, ani wspólnik ich nie odprowadzają.

Zatem ww. przepis pozwala na złagodzenie skutków wprowadzonych niekorzystnych zmian podatkowych.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Ewelina Ładyga-Buczko

Radca prawny

Autor porady:
Data utworzenia:
03.08.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.