SzukajRadcy.pl

Rękojmia i gwarancja po nowemu - czyli najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2023 roku.

Rękojmia i gwarancja po nowemu - czyli najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2023 roku.

Każdy sprzedający swoje towary lub usługi konsumentom powinien zacząć przygotowywać się na nadchodzące zmiany. Zmiany w reklamacjach – gwarancji i rękojmi dotyczą wszystkich przedsiębiorców, nie tylko tych którzy działają w branży e-commerce. Nowe zasady rękojmi i gwarancji wchodzą w życie od 1 stycznia 2023 roku. Na wprowadzenie zmian w dokumentach, przystosowanie wewnętrznych procedur został przedsiębiorcom tak naprawdę miesiąc. Ten artykuł stanowi podsumowanie najważniejszych zmian dotyczących rękojmi i gwarancji – zapraszam do lektury.

Kogo dotyczą zmiany ?

Po pierwsze – wbrew ogólnemu przekonaniu zmiany w zakresie gwarancji i rękojmi obejmują wszystkich przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary i usługi konsumentom. O przygotowaniu się do zmian powinni myśleć, więc wszyscy Ci, którzy sprzedają swoje produkty konsumentom. Zarówno przedsiębiorcy działający w biznesie on-line, jak i Ci którzy funkcjonują poza nim i sprzedają towary stacjonarnie.

Kiedy zmiany wchodzą w życie ?

Ustawa zmieniająca przepisy konsumenckie oczekuje na podpis Prezydenta RP, a projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Zmiany w rękojmi – najważniejsze kwestie.

Rękojmia zmienia się dosyć mocno i będzie wymagała od przedsiębiorców wprowadzenia systemowych zmian. Część z tych zmian jest na tyle wymagająca, że zostanie omówiona w kolejnych artykułach. Poniżej lista najważniejsze zmian:

 1. cała regulacja odpowiedzialności za wady względem konsumentów trafia do znowelizowanej ustawy o prawach konsumenta,
 2. rezygnujemy z terminu wada na rzecz „niezgodności towaru z umową”,
 3. niezgodność towaru z umową oceniamy biorąc pod uwagę przesłanki subiektywne i obiektywne,
 4. odpowiedzialność przedsiębiorcy za niezgodność towaru z umową trwa 2 lata, przy czym wydłużono do 2 lat, okres w którym funkcjonuje domniemanie, że niezgodność towaru z umową istniała w dniu wydania towaru,
 5. zmiany w zakresie uprawnień konsumenta – możliwość żądania naprawy towaru lub wymiany, możliwość odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny jest kolejnym krokiem. Konsument może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny w określonych ustawą przypadkach,
 6. termin rozpatrzenia reklamacji przenoszony jest do ustawy o prawach konsumenta i wynosi 14 dni.
 7. Wprowadzenie zasad rękojmi dla towarów z elementami cyfrowymi,
 8. Wprowadzenie zasad rękojmi dla treści i usług cyfrowych.

Zmiany w gwarancji – najważniejsze zagadnienia.

Dotychczas gwarancja i jej udzielenie było dowolne i nie obowiązywały żadne szczegółowe minimalne wymogi. Od 1 stycznia 2023 roku w życie wchodzą jednak zmiany. O ile udzielenie gwarancji nadal będzie dobrowolne i w pełni uzależnione od decyzji przedsiębiorcy, to jeśli gwarancja będzie udzielana to przedsiębiorca będzie zobowiązany do jej udzielenia na pewnych minimalnych zasadach.

Co to oznacza w praktyce ?

Jeśli Twoja firma udziela konsumentom gwarancji, to taka gwarancja wedle nowych zasad nie może przewidywać gorszych warunków, niż:

 1. Zapewnienia publiczne dotyczące gwarancji złożone w reklamach, chyba że przed zawarciem umowy treść zapewnienia gwarancyjnego została sprostowana przed zawarciem umowy w podobnej formie i na podobnych warunkach jak w przypadku reklamy pierwotnej lub na podobnych zasadach. Brak sprostowania zapewnień gwarancyjnych przed zawarciem umowy prowadzi do tego, że takie postanowienia są w stosunku do konsumenta bezskuteczne.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorcy za niezgodność towaru z umową, o których mowa w nowych przepisach konsumenckich. Oznacza to, że gwarancja nie powinna być udzielana na gorszych zasadach niż zasady przewidujące odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Podsumowanie czyli gdzie przedsiębiorca powinien wprowadzić zmiany?

Zmiany w zakresie gwarancji i rękojmi wymuszają na przedsiębiorcach dostosowanie własnej dokumentacji i wewnętrznych procedur. Z jednej strony chodzi o regulaminy, umowy sprzedaży, formularze, które powinny odzwierciedlać zmianę stanu prawnego. Z drugiej strony konieczne będzie wprowadzenie zmian do wewnętrznych procedur firmy. Przygotowanie przedsiębiorstwa do zmian w zakresie obsługi reklamacji, ocena ryzyka i analiza skutków. Warto też zwrócić uwagę na udzielane gwarancje i przeanalizować je z punktu widzenia rentowności i celowości danego przedsiębiorstwa.

Autor porady:
Data utworzenia:
23.11.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.