SzukajRadcy.pl

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może przekształcić prowadzoną działalność w jednoosobową spółkę kapitałową (art. 551 §5 KSH).

Spółce powstałej w wyniku przekształcenie przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego – zasada kontynuacji.

Jak dokładnie wygląda przebieg przekształcenia?

  1. Pierwszym niezbędnym elementem do przekształcenia jest sporządzenie przez przedsiębiorcę planu przekształcenia. Plan przekształcenia wymaga formy aktu notarialnego.
  2. Po sporządzeniu planu przekształcenia musi on zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i poprawności.
  3. Po złożeniu przez biegłego rewidenta opinii do planu przekształcenia, przedsiębiorca składa oświadczenie o przekształceniu w spółkę kapitałową. Oświadczenie o przekształceniu musi zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.
  4. W następnej kolejności powinna zostać zawarta umowa spółki lub podpisany statut oraz powołanie członków organu spółki.
  5. Ostatnim etapem działań jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przedsiębiorca musi zadbać o wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Najważniejsze skutki przekształcenia:

  1. zmiana formy prawnej – do przekształcenia dochodzi z chwilą wpisu spółki do KRS;
  2. spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego;
  3. przedsiębiorca staje się z dniem przekształcenia jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem w spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia.
Autor porady:
Data utworzenia:
03.11.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.