SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Umowa przekazania gospodarstwa rolnego a zachowek

Umowa przekazania gospodarstwa rolnego a zachowek

Nie zawsze można skorzystać z instytucji zachowku. Taki przypadek ma miejsce między innymi wtedy gdy nastąpiło przekazanie przez spadkodawcę jeszcze za życia całości majątku w drodze tzw. umowy przekazania gospodarstwa rolnego. Umowa ta była zawierana w Polsce pod koniec lat 80. Z tej racji, iż skorzystanie z tej formy umowy łączyło się z uprawnieniem do uzyskania prawa do emerytury przez rolnika – nierzadko korzystano z niej w tamtym czasie.

W praktyce dość często przechodzący na emeryturę rolnicy nie decydowali się przekazać własności budynków w tej formie. Czynili to w obawie o własne bezpieczeństwo na starość gdyby otrzymujący to gospodarstwo okazał się później osobą niewdzięczną oraz im nieżyczliwą. Jednakże niektórzy rolnicy zdecydowali się przekazać całość posiadanego majątku właśnie w ramach tej umowy. Orzecznictwo sądowe stoi na stanowisku, iż jeżeli taki przekazujący majątek rolnik uzyskał z tytułu tej umowy prawo do emerytury to tym samym umowa ta nie wywołuje takich samych skutków prawnych jak darowizna. Dlatego sądy w swoim orzecznictwie uważają, że w takich przypadkach nie można dochodzić zachowku.

Autor porady:
Data utworzenia:
08.05.2024

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.